SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За нас

Годишни доклади, удостоверения и лицензи

Годишни доклади, удостоверения и лицензи

Годишните доклади дават информация за дейността на Сдружението през изминалата година. Те включват описание на дейностите и бюджета, който е бил разходван за тях.

Годишни доклади

table tax reliefГодишен доклад 2020

Информация за дейността на Сдружението през 2020 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2019

Информация за дейността на Сдружението през 2019 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2018

Annual Report 2018

Информация за дейността на Сдружението през 2018 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2017

Annual Report 2017

Информация за дейността на Сдружението през 2017 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2016

Информация за дейността на Сдружението през 2016 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2015

Информация за дейността на Сдружението през 2015 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2014

Информация за дейността на Сдружението през 2014 година.

Прочети повече

 

table tax reliefГодишен доклад 2013

Информация за дейността на Сдружението през 2013 година.

Прочети повече

 

Архив годишни доклади:

Удостоверения

Удостоверения за регистрация за предоставяне на социални услуги се издават от Агенция за социално подпомагане. Понастоящем Сдружението има удостоверения за услугите:

  • ЦОП (Център за обществена подкрепа)
  • ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип)
  • Приемна грижа
  • Звено „Майка и бебе“
  • Кризисен център

Лицензи

Лицензите са издадени от ДАЗД (Държавна агенция за закрила на детето). Всяка организация, която иска да предлага социална услуга следва да има лиценз за предоставянето на тази услуга. Сдружението понастоящем има лиценз за услугите:

  • ЦОП (Център за обществена подкрепа)
  • ЦНСТ (Център за настаняване от семеен тип)
  • Приемна грижа
  • Звено „Майка и бебе“
  • Кризисен център
X