SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Какво правим

Програма „Начало на самостоятелен живот“

Програма „Начало на самостоятелен живот“

Всеки млад човек, израснал в грижа на SOS Детски селища България, е подкрепен в първите си стъпки на самостоятелност чрез Програмата “Начало на самостоятелен живот”. Програмата има за цел да насърчи и да подкрепи морално и  финансово старта на младежите в самостоятелния им живот чрез подпомагане в намирането на работа и място за живеене.

Сдружението оказва помощ на младежите, които продължават обучението си в университет, като ги подкрепя финансово до завършване на висше образование и започване на работа.

Връзката и контакта с младежите продължава с консултиране и съвети в трудни житейски ситуации, подкрепа в контакта им с институции и защита на правата им и при уреждане на трудово-правни взаимоотношения.

Всеки младеж, израснал в SOS грижа, е подкрепен да запази връзката с хората, грижили се за него, и контакта с организацията за емоционална подкрепа и да сподели своите успехи .