SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За нас

Започнете работа при нас

Започнете работа при нас

Защо е важно да работиш за каузата на SOS Детски селища България?

Ако мечтаете да се присъедините към отдаден и устойчив екип, в който можете да се развивате и да придобивате нови умения като допринасяте за развитието на програмите и услугите за деца и младежи в риск на SOS Детски селища България, ще се чувствате комфортно с нас.

Приветстваме инициативността, постоянството и креативността като предоставяме възможности за встъпително обучение и придобиване на ценен опит и практики. Стремим се да поддържаме добра работна среда и фирмена култура, в която задачите се изпълняват с позитивно настроение и екипен дух.

Вижте нашите отворени позиции

МЛАДИ ХОРА – 18-29 години за работа по проект „Пътеки към свободата: овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“

Сдружението търси млади хора, на възраст 18-29 години, които имат опит с живот в алтернативна грижа, за участие в младежка експертна група към проект „Пътеки към свободата: овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Проектът „Пътеки към свободата“  има за цел да овласти младежи от цялата страна за успешен старт в живота след излизане от грижа чрез ползване на индивидуализиран пакет подкрепящи дейности с цел постигане на продължаващо образование, устойчива заетост, редовен доход, отговорност за своето благополучие и емоционална стабилност.

Вижте повече

ЕКСПЕРТ НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА – КОРПОРАТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА

SOS Детски селища България търси да назначи ЕКСПЕРТ НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА-КОРПОРАТИВНИ ПАРТНЬОРСТВА. В случай, че проявявате интерес, запознайте се с приложената обява.

Вижте повече
X