Започнете работа при нас -SOS Детски селища България

SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За нас

Започнете работа при нас

Започнете работа при нас

Защо е важно да работиш за каузата на SOS Детски селища България?

Ако мечтаете да се присъедините към отдаден и устойчив екип, в който можете да се развивате и да придобивате нови умения като допринасяте за развитието на програмите и услугите за деца и младежи в риск на SOS Детски селища България, ще се чувствате комфортно с нас.

Приветстваме инициативността, постоянството и креативността като предоставяме възможности за встъпително обучение и придобиване на ценен опит и практики. Стремим се да поддържаме добра работна среда и фирмена култура, в която задачите се изпълняват с позитивно настроение и екипен дух.

Вижте нашите отворени позиции

СЪТРУДНИК, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – ВЪЗПИТАТЕЛ

Сдружение SOS Детски селища България търси да назначи СЪТРУДНИК, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – ВЪЗПИТАТЕЛ в Център за настаняване от семеен тип за деца от 14 до 18 г. (SOS Младежки дом) гр. София. В случай, че проявявате интерес запознайте се с приложената обява.

Вижте повече

Експерт „Педагогически науки“

Сдружение „SOS Детски селища България“ реализира проект „Светулка” - Превенция трафика на деца за сексуална експлоатация“ – 2018-2020 г. Проектът обхваща създаването на Мултимедийна образователна програма. Програмата е съставена от Модули за обучение на деца (10-14г.) за разпознаване признаците на трафик и развиване на умения за самозащита и предпазване.

Вижте повече

Експерт „Противодействие на трафика на деца за сексуална експлоатация“

Сдружение „SOS Детски селища България“ реализира проект „Светулка” - Превенция трафика на деца за сексуална експлоатация“ – 2018-2020 г. Проектът обхваща създаването на Мултимедийна образователна програма. Програмата е съставена от Модули за обучение на деца (10-14г.) за разпознаване признаците на трафик и развиване на умения за самозащита и предпазване.

Научете повече

Експерт с профил “Режисьор“, направление „Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти“

Сдружение „SOS Детски селища България“ реализира проект „Светулка” - Превенция трафика на деца за сексуална експлоатация“ – 2018-2020 г. Проектът обхваща създаването на Мултимедийна образователна програма. Програмата е съставена от Модули за обучение на деца (10-14г.) за разпознаване признаците на трафик и развиване на умения за самозащита и предпазване.

Още информация