SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За нас

Започнете работа при нас

Започнете работа при нас

Защо е важно да работиш за каузата на SOS Детски селища България?

Ако мечтаете да се присъедините към отдаден и устойчив екип, в който можете да се развивате и да придобивате нови умения като допринасяте за развитието на програмите и услугите за деца и младежи в риск на SOS Детски селища България, ще се чувствате комфортно с нас.

Приветстваме инициативността, постоянството и креативността като предоставяме възможности за встъпително обучение и придобиване на ценен опит и практики. Стремим се да поддържаме добра работна среда и фирмена култура, в която задачите се изпълняват с позитивно настроение и екипен дух.

Вижте нашите отворени позиции

Социален работник, Консултативен център гр. София

SOS Детски селища България търси да назначи Социален работник в Консултативен център, гр. София.

Вижте повече

Директор Човешки ресурси и Организационно развитие

SOS Детски селища България търси да назначи Директор Човешки ресурси и Организационно развитие.

Вижте повече

Ръководител SOS Детско селище Дрен

SOS Детски селища България търси да назначи Ръководител SOS Детско селище Дрен.

Вижте повече

Възпитател SOS Семеен дом, гр. София

SOS Детски селища България търси да назначи Възпитател в SOS Семеен дом, гр. София.

Вижте повече

Помощник-възпитател в Частна детска градина „Дренчета“

Частна детска градина "Дренчета", дружество на SOS Детски селища България, търси да назначи Помощник-възпитател.

Вижте повече

Ръководител на Консултативен център, гр. Перник

SOS Детски селища България търси да назначи Ръководител Консултативен център, гр. Перник.

Вижте повече

Специалист ТРЗ

SOS Детски селища България търси Специалист ТРЗ.

Вижте повече

Психолог

SOS Детски селища България търси да назначи Психолог в Консултативен център, гр. Перник.

Вижте повече

Консултант привличане на дарители (Face 2 Face) за гр. Пловдив

SOS Детски селища България търси да назначи Консултант привличане на дарители (Face 2 Face) за гр. Пловдив.

Вижте повече