SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Какво правим

SOS Младежи

SOS Младежи

SOS Семейни домове – Центрове за настаняване от семеен тип

SOS Семейните домове са форма на семеен тип грижа в малки групови домове. Сдружението въвежда за пръв път в България този тип грижа за деца. Като разработената методика и практика по-късно става основа за изграждане на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип и регламентирането й като мярка за закрила за дете в риск.

Центровете за настаняване от семеен тип са социална услуга, която Сдружение SOS Детски селища България предоставя в партньорство с Община Велико Търново и Столична община.

Сдружението осигурява семеен тип грижа за младежи от 14 до 18 г. в четири SOS Семейни дома – Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ): два във Велико Търново и два в София. Първият SOS Младежки дом отваря врати през 1999 г. във Велико Търново, а през 2002 г. стартира първият SOS Семеен дом в София.

В SOS Семейни домове (ЦНСТ) се настаняват деца от местните общности, изведени от родното си семейство с цел осигуряване на защитена среда за живот и развитие. Екипите на ЦНСТ осигуряват подкрепа на тяхното физическо, психическо и интелектуално развитие; подкрепа на социалната им интеграция; образование и обучение; изграждане на житейски умения. Водещ е индивидуалният подход на работа с всеки младеж с фокус върху силните му страни и участие в решенията за неговия живот. Капацитетът на всеки SOS Семеен дом е 13 деца.