SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За медиите

Медия контакти

Медия контакти

За контакти:
Милена Парцунева
Мениджър Комуникации
milena.partsuneva@sosbg.org
моб: 088 236 62 74