SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Подкрепете дете

Какво е SOS Приятел?

Какво е SOS Приятел?

Понякога родителите не могат да се грижат за децата си сами, понякога децата губят родителите си или изобщо не ги познават – това са децата, които имат нужда от Вашата подкрепа. Тя ще осигури качествена грижа в дългосрочен план за над 500 деца от тях.

Чрез ежемесечна дарителска вноска от 20 лева, 10 лева или всяка друга сума символично придружавате децата по пътя на тяхното израстване, ставате съпричастни към нуждите им, всеки ден, за да могат те да израснат сред топлината и сигурността на семейството, да получат образование и да се подготвят за бъдещия си самостоятелен живот.

Дари чрез

Директен дебит

Директният дебит е тип платежна операция, с която дарителя предварително дава съгласието си пред банката му да дарява от негова сметка по искане на получателя, в този случай получателят е SOS Детски селища България. Услугата е удобна за периодични плащания, както за комуналните сметки, така и за този тип месечни дарения.

Дарете сега

Битови сметки

Даренията с битови сметки представляват дарения, направени през профила Ви в epay.bg, Изипей или чрез онлайн банкиране.

Дарете сега

Ведомост (работна заплата)

Дарителството по ведомост е много лесен и удобен начин за дарение и представлява превод от заплатата Ви. Нужно е да подадете в счетоводството на Вашата месторабота заявление, че се съгласявате работодателят да удържа от заплатата Ви всеки месец избраната от Вас за дарение сума и да я превежда към Сдружението.

Дарете сега

 

 

Дари онлайн

Станете SOS приятел с редовни месечни дарения

Сдружение SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск да загубят грижата на своите родители.

Имате въпрос? Свържете се с нас!

Никола Станчев

Експерт набиране на средства - онлайн кампании

+359 2 818 49 39 или +359 884 221 411

nikola.stanchev@sosbg.org