SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Поверителност

Поверителност

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Когато посещавате нашия уебсайт, сървърите ни автоматично записват и анализират техническите данни за Вашия достъп, като например Вашия IP адрес, предоставен от Вашия интернет доставчик, информация за интернет браузъра, който използвате, интернет сайта, от който ни посещавате, включително дата и час на всяко посещение. Тези данни остават анонимни и не могат да бъдат свързани с конкретно лице. Ние използваме тези данни, за да анализираме кои секции на сайта ни представляват най-голям интерес за Вас, с цел да подобрим съдържанието и да направим нашия уебсайт по–интересен и по–удобен за ползване от потребителя, както и да установим всякакви технически проблеми във възможно най-кратък срок. Можете да ползвате повечето секции на уеб страницата без да ни предоставяте лични данни. Ние използваме предоставените от Вас данни единствено, ако това е абсолютно необходимо и само при положение, че същите се предоставят от Вас доброволно и съзнателно, например с цел онлайн дарения и абонамент за електронен бюлетин.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Сдружението обработва и използва данните, събрани или предоставени от посетителите на уебсайта, съгласно действащите нормативни разпоредби относно поверителността и защитата на личните данни. Включените на уебсайта връзки към други сайтове не попадат в обхвата на декларацията за поверителност и защита на личните данни.

ПРЕНОС НА ЛИЧНИ ДАННИ ДО ТРЕТИ ЛИЦА
Информацията и личните данни, които предоставяте на уеб страницата на Сдружението, не са публични и няма да бъдат разкривани на трети лица, освен в случаите, предвидени от закона или когато това е необходимо за извършване на заявените от Вас дейности. Сдружението гарантира, че името и адресът Ви няма да бъдат продавани, заменяни или отдавани под наем, ще бъдат използвани само за кореспонденция и ще бъде спазвана пълна конфиденциалност.

Сдружението е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и ще ги предпазва от случайно или незаконно унищожаване или загуба, неправомерен достъп, разпространение или изменение, както и от други незаконни форми на обработване. Личните Ви данни се събират само за определените от закона цели и се обработват съгласно изискванията на закона.

ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
С публикуването на Вашите лични данни в някоя от секциите на уеб страницата на Сдружението, вие декларирате, че:

1. Предоставяте Вашите лични данни доброволно;

2. Давате съгласие предоставените от Вас лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предоставяни от Сдружението съгласно настоящите Общи условия и действащите в Република България нормативни актове;

3. Давате Вашето съгласие да ви изпращаме съобщения относно дейността на Сдружението, включително организираните от нас кампании и начина на разходване на дарените ни средства

4. Имате право да откажете да дадете съгласие за обработване на личните Ви данни или да оттеглите вече даденото съгласие по всяко време с предизвестие до Сдружението;.

5. Запознат/а сте с правата Ви на достъп и на коригиране на събраните данни чрез подаване на заявление до Сдружението, както и с последиците от отказ за предоставяне на данните;

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНА ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Финансова информация за потребителите, ползващи услугата за онлайн дарения, не попада в базата данни  на Сдружението, а се предава директно към системите за онлайн разплащания на paypal.com, еPay.bg, Борика. След завършване на регистрацията в специализираната секция на уебсайта заявената сума за дарение се превежда автоматично към дарителската сметка на Сдружението.
Онлайн даренията се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системите за онлайн разплащания наpaypal.com, еPay.bg, Борика.

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И В ПОДДРЪЖКАТА НА УЕБСАЙТА
Сдружението може периодично да извършва промени в Общите условия за ползване и в ограничаването на отговорността, установени по-горе. При влизането си в този уебсайт вие приемате действащите в момента общи условия, както и ограничаването на отговорността. Вие сте задължени да спазвате всички  изменения и поправки, поради което е необходимо да посещавате периодично тази уебстраница, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за ползване.
Сдружението може по всяко време да променя формата и съдържанието на уебсайта.
Сдружението може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел обновяване на съдържанието или по друга причина.
Сдружението си запазва правото да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време без предизвестие.