SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Какво правим

Нормативна рамка и ресурси

Нормативна рамка и ресурси

Стратегически документи, законовои и подзаконови нормативни актове, правилници, наредби, постановления, методики, заповеди и др.