SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Детска градина „Дренчета“

SOS Детска градина „Дренчета“

Ние, от Сдружение SOS Детски селища България, работим със семейства, общности и партньори, за да гарантираме, че всяко дете има достъп до образование и обучение, които отговарят на индивидуалните нужди и обстоятелства и помагат на децата да развият своя потенциал. Водени от мисията ни всяко дете да расте в среда на любов и равни шансове за реализация и от желание да подкрепим местната общност и нуждата от детско заведение, вложихме много любов и старание и създадохме SOS Детска градина „Дренчета“ в с. Дрен.

 

Частна детска градина „Дренчета“ е прекрасно място за отглеждане, възпитание и обучение на децата. Разположена е в самото SOS Детско селище, сред чист планински въздух и красивата природа на с. Дрен, в полите на Верила. Сградата е специално построена, обзаведена според заложените критерии и стандарти с всичко необходимо за комфорта и доброто развитие на малчуганите.

Детската градина предлага качествени грижи, забавни дейности, вкусна и здравословна храна и много игри на открито. Заниманията с децата се провеждат в малки групи и са съобразени с индивидуалните нужди на всяко дете. Споделяйки политиката на международната организация SOS Children’s Villages International, нашите педагози прилагат холистичен подход към образованието на децата, насочен към подкрепа на индивидуалните възможности на всяко дете.

Детска градина „Дренчета“ предоставя дневна грижа за деца на възраст от 2 години до постъпване в първи клас, включително предучилищно образование.

Екипът от професионалисти, отдадени на децата, работи за разгръщане на талантите и заложбите на всяко дете. Заниманията се провеждат по образователни направления, определени в държавния образователен стандарт за предучилищно образование, като акцентът е поставен върху изобразителните изкуства и движението сред природата.

Екип от висококвалифицирани специалисти е на разположение на децата и техните родители:

 • Учители, завършили специалност „Предучилищна педагогика“ с интерес към иновативни методи за работа с деца
 • Помощник-възпитатели с опит в индивидуалния подход към всяко дете
 • Медицинска сестра, на която родителите разчитат за ефикасен сутрешен филтър
 • Привлечени външни специалисти – Арт-терапевт, Музикален ръководител и Хореограф

Във ваканционните дни, Детска градина „Дренчета“ предлага и „Лятна академия за деца“ с развиващи творчески дейности и занимания в областта на изкуството и спорта. Веселите игри на открито са задължителни!

Ето само някои от предимствата, които предлага Детска градина Дренчета:

 • Работа в малки групи (до 12 деца), индивидуално внимание от всеки член на екипа
 • Отличен модел на адаптация, включващ участието на родител или друг значим възрастен за детето
 • Ежедневни занимания и игри в природна среда, сред чистия въздух на Верила планина
 • Акцент в използването на изкуствата при заниманията на децата
 • Прилагане на „добри практики“ и методи от различни педагогически системи (Валдорфска педагогика, Монтесори, Елементът игра)
 • Детска Зеленчукова градина
 • Разнообразна програма от дейности през цялата година
 • Лятна академия, през която провеждаме тематични дни

Контакти

Можете да се свържете с нас на имейл адрес drentcheta.center@sosbg.org или мобилен телефон +359 885 999 711. Ще отговорим на всички Ваши въпроси!
 
За запитвания за свободни места и прием на дете, можете да попълните този формуляр и да ни го изпратите по имейл.