SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Корпоративни партньорства

Корпоративни партньорства

В SOS Детски селища дълбоко вярваме в социалната отговорност и влияние на бизнес обществото в България. С помощта на бизнеса ние осигуряваме дом и бъдеще за децата в риск. Започваме от общите ценности, за да създаваме устойчиви партньорства и да постигаме съвместни цели. Като организация, ние се обвързваме дългосрочно с децата и семействата, на които помагаме, създаваме възможност за изграждане на доверие, привързаност и любов, осигуряваме бъдеще.

Но ние не можем да постигнем това сами, затова вашата подкрепа е незаменима.

 

Защо да изберете нас?

 • Защото никое дете не бива да расте само.
 • Защото имаме над седемдесет годишна история като международна организация и над 30 години натрупан опит в България в осигуряване на приемна грижа за деца без родители и в подкрепа на семейства в риск
 • Защото като организация допринасяме директно за постигане на Целите за устойчиво развитие 2030
 • Защото ние сме готови да посрещаме Вашите предизвикателства заедно с Вас, с креативност и създаване на съвместна стратегия, без значение дали сте представител на малкия и среден бизнес или на мултинационална компания.

Вашите ползи

 • Инвестирате в бъдещето на децата
 • Допринасяте за изграждането на социално общество
 • Мотивирате служителите си, повишавайки гордостта и лоялността им
 • Заявявате и развивате своята Корпоративна социална отговорност
 • Ставате партньор на стабилна и разпознаваема международна организация за социално развитие

 

Как можете да помогнете?

 • БРАНДИРАЙТЕ ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА с логото на SOS Детски селища България, като насочите част от приходите си за каузата ни
 • Организирайте събитие и дарете приходите от него за SOS Детски селища България
 • Спонсорирайте проект по ваша или съвместна идея, който е от полза за децата и за Вас
 • Насърчете служителите си да станат дарители, а компанията ви може да удвои или утрои дареното от тях
 • Направете парично или предметно дарение, покриващо текущите нужди на децата

Обединена българска банка АД     IBAN: BG76RZBB91551060353913 (в лева)

ДСК ЕАД     IBAN: BG37STSA93000020393383 (в лева)

 

Данъчни облекчения

За всяко направено дарение при заявка SOS Детски селища България издава удостоверение за дарение, което фирмите могат да използват за получаване на данъчни облекчения до 10% от положителния си счетоводен финансов резултат, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 14 от ЗКПО.

Сдружение SOS Детски селища България е вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

 

Свържете се с нас за повече информация:

д-р РУМЯНА ЖЕЛЕВА

Мениджър Корпоративни партньорства

rumiana.jeleva@sosbg.org

Мобилен: 0888023144

RUMIANA JELEVA Ph.D

Manager Corporate Partnerships

Mobile: 0888023144