SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Какво правим

Правата на детето

Правата на детето

Сдружение SOS Детски селища България се застъпва за правата на децата, лишени от родителска грижа и децата в риск да загубят закрилата на своите родители, чрез реализирането на застъпнически проекти и инициативи, самостоятелно или в партньорство с други заинтересовани страни.

Чрез нашите действия ние се стремим да подкрепим децата и техните семейства в усилията им да подобрят условията на живот и да се справят с основните причини, застрашаващи тяхното благополучие. За нас е важно децата и младежите да бъдат чути и да имат възможност сами да заявят техните права.

Нашата работа е в духа на Конвенцията за правата на детето и е основана на принципите, очертани в Насоките за алтернативни грижи за деца. На международно ниво, SOS Children’s Villages International бе активен участник в изработването на Насоките за алтернативна грижа. SOS Детски селища България в партньорство с УНИЦЕФ реализира съвместна инициатива за превод на документа на български език и неговото отпечатване.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация от неправителствени и междуправителствени организации, участвали в национална конференция на тема „От грижа към самостоятелност: права и потребности на младежите, напускащи и напуснали алтернативна грижа в България“

Прочетете повече

Ръководството „Гарантиране на правата на детето“ е предназначено за хора, които работят с деца и млади хора в различни форми на алтернативна грижа.

Ръководството „Гарантиране на правата на детето“ е предназначено за хора, които работят с деца и млади хора в различни форми на алтернативна грижа.

Научете повече

АЗ ИМАМ ПРАВА!

Конвенция на ООН за правата на детето на ясен за деца и млади хора език.

Научете повече

Деца и млади хора в грижа. Научете повече за правата си!

Деца и млади хора в грижа. Научете повече за правата си! Да изградим Европа за и с децата.

Научете повече

Прекратяване на институционализацията и укрепване на грижата за деца в семейна среда и в общността в Европа и извън нея

Настоящият документ е изготвен от УНИЦЕФ с финансова подкрепа от фондация ОАК въз основа на пространни консултации и в партньорство с редица групи на гражданското общество, НПО и мрежи, които работят в областта на застъпничеството, наблюдението и насочването на програми за прехода от институционална грижа към грижа в общността и в семейна среда.

Научете повече

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО – КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ НА ДОСТЪПЕН ЕЗИК ЗА ДЕЦАТА

Този документ е много важен за нашата организация! Той показва в какво вярваме, как се грижим за безопасността на децата, как работим за защита на правата на децата. Наречен е Политика, защото всички - възрастни и деца - трябва да зачитат написаното тук.

Научете повече