SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Какво правим

Правата на детето

Правата на детето

Сдружение SOS Детски селища България се застъпва за правата на децата, лишени от родителска грижа и децата в риск да загубят закрилата на своите родители, чрез реализирането на застъпнически проекти и инициативи, самостоятелно или в партньорство с други заинтересовани страни.

Чрез нашите действия ние се стремим да подкрепим децата и техните семейства в усилията им да подобрят условията на живот и да се справят с основните причини, застрашаващи тяхното благополучие. За нас е важно децата и младежите да бъдат чути и да имат възможност сами да заявят техните права.

Нашата работа е в духа на Конвенцията за правата на детето и е основана на принципите, очертани в Насоките за алтернативни грижи за деца. На международно ниво, SOS Children’s Villages International бе активен участник в изработването на Насоките за алтернативна грижа. SOS Детски селища България в партньорство с УНИЦЕФ реализира съвместна инициатива за превод на документа на български език и неговото отпечатване.

Прекратяване на институционализацията и укрепване на грижата за деца в семейна среда и в общността в Европа и извън нея

Настоящият документ е изготвен от УНИЦЕФ с финансова подкрепа от фондация ОАК въз основа на пространни консултации и в партньорство с редица групи на гражданското общество, НПО и мрежи, които работят в областта на застъпничеството, наблюдението и насочването на програми за прехода от институционална грижа към грижа в общността и в семейна среда.

Научете повече

НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ДЕТЕТО – КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ НА ДОСТЪПЕН ЕЗИК ЗА ДЕЦАТА

Този документ е много важен за нашата организация! Той показва в какво вярваме, как се грижим за безопасността на децата, как работим за защита на правата на децата. Наречен е Политика, защото всички - възрастни и деца - трябва да зачитат написаното тук.

Научете повече

ПРОЕКТ „Светулка” – Превенция трафика на деца за сексуална експлоатация“ – 2018-2020 г.

SOS Детски селища България обявява задание за изработване на Мултимедийна образователна програма за превенция трафика на деца за сексуална експлоатация по проект „Светулка“.

Още информация

Подкрепа при напускане на грижа

Международният застъпнически проект „Подкрепа при напускане на грижата” се реализира в 14 страни от Европа и Централна Азия, в т.ч. и България. Ключовите цели, които проектът си поставя, са следните: обмяна на знания и добри практики за процеса на напускане на грижа, подобряване на законодателните норми и практики, участие на младежи и тяхното овластяване.

Качество за децата

Проект „Качество за децата – Качествени стандарти за грижа за деца извън родното семейство” беше иницииран през лятото на 2004 г. от международните организации ФИЦЕ, SOS Children’s Villages International и Международната организация по приемна грижа (IFCO).

Аз съм от значение

В България проектът се изпълнява в периода 2010 – 2012 г., под мотото на кампания „Аз съм от значение”. Кампанията цели да провокира в обществото ни дискусия за съдбата на младежите, които напускат грижа при навършване на пълнолетие, както и да фокусира вниманието на отговорните институции върху този проблем.

X