SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Какво правим

Правата на детето

Правата на детето

Сдружение SOS Детски селища България се застъпва за правата на децата, лишени от родителска грижа и децата в риск да загубят закрилата на своите родители, чрез реализирането на застъпнически проекти и инициативи, самостоятелно или в партньорство с други заинтересовани страни.

Чрез нашите действия ние се стремим да подкрепим децата и техните семейства в усилията им да подобрят условията на живот и да се справят с основните причини, застрашаващи тяхното благополучие. За нас е важно децата и младежите да бъдат чути и да имат възможност сами да заявят техните права.

Нашата работа е в духа на Конвенцията за правата на детето и е основана на принципите, очертани в Насоките за алтернативни грижи за деца. На международно ниво, SOS Children’s Villages International бе активен участник в изработването на Насоките за алтернативна грижа. SOS Детски селища България в партньорство с УНИЦЕФ реализира съвместна инициатива за превод на документа на български език и неговото отпечатване.

Проект за застъпничество и подкрепа на напускащите и напусналите грижа от 14 до 29 годишна възраст в България

Задание за представително социологическо проучване и изработване публикация „От грижа към самостоятелност: права и потребности на младежите, напускащи и напуснали грижа в България от 14 до 29 годишна възраст“

Научете повече

Подкрепа при напускане на грижа

Международният застъпнически проект „Подкрепа при напускане на грижата” се реализира в 14 страни от Европа и Централна Азия, в т.ч. и България. Ключовите цели, които проектът си поставя, са следните: обмяна на знания и добри практики за процеса на напускане на грижа, подобряване на законодателните норми и практики, участие на младежи и тяхното овластяване.

Качество за децата

Проект „Качество за децата – Качествени стандарти за грижа за деца извън родното семейство” беше иницииран през лятото на 2004 г. от международните организации ФИЦЕ, SOS Children’s Villages International и Международната организация по приемна грижа (IFCO).

Аз съм от значение

В България проектът се изпълнява в периода 2010 – 2012 г., под мотото на кампания „Аз съм от значение”. Кампанията цели да провокира в обществото ни дискусия за съдбата на младежите, които напускат грижа при навършване на пълнолетие, както и да фокусира вниманието на отговорните институции върху този проблем.