Партньори -SOS Детски селища България

SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Какво правим

Партньори

Партньори

В дългогодишната си работа подбрахме партньори, с които поддържаме ползотворно сътрудничество. В България и чужбина си партнираме с държавни и международни институции, образователни и неправителствени организации, представители на местните власти и др.

 

 

Национална мрежа за децата

Национална мрежа за децата

Държавна Агенция за Закрила на Детето

Държавна Агенция за Закрила на Детето

Фондацията "За Нашите Деца"

Фондацията „За Нашите Деца“

Община Враца

Община Враца