SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Корпоративни партньорства

Данъчни облекчения

Данъчни облекчения

Данъчни облекчения за юридически лица

За всяко направено дарение при заявка SOS Детски селища България издава удостоверение за дарение, което фирмите могат да използват за получаване на данъчни облекчения до 10% от положителния си счетоводен финансов резултат, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 14 от ЗКПО.

Сдружение SOS Детски селища България е вписано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел под № 20021009009.

X