SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Корпоративни партньорства

Договор за дарение и данъчни облекчения

Договор за дарение и данъчни облекчения

Договор за дарение

При заявка можем да изпратим „Договор за дарение“, като основание за извършване на дарението.

 

Данъчни облекчения за юридически лица

При заявка SOS Детски селища България издава „Удостоверение за дарение“.

Юридическите лица могат да го използват за получаване на данъчни облекчения до 10% от положителния си счетоводен финансов резултат, съгласно чл. 31, ал. 1, т. 14 от ЗКПО.

Сдружение SOS Детски селища България е вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.