SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За нас

За нас

Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. За първи път след демократичните промени Сдружението предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство.

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света. В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

 

Визия и ценности

Семейството е сърцевината на обществото. В едно семейство всяко дете е защитено и изпитва чувство на принадлежност към него. Тук детето научава ценности, споделя отговорности и формира връзки за цял живот. Семейната среда им дава солидна основа, върху която да изградят своя живот.

Вижте още

Екип

Запознайте се със структурата и служителите на отделните звена на SOS Детски селища България.

Вижте нашия екип

SOS Children’s Villages International

SOS Children's Villages International e независима, неправителствена международна организация за развитие, която работи за задоволяване на потребностите и защита на интересите и правата на децата от 1949 г. Тя е основана от Херман Гмайнер в Имст, Австрия. 

Вижте повече

Oтчети, удостоверения и сертификати

Запознайте се с годишните доклади и отчети на SOS Детски селища България.

Виж още

Контакти

Свържете се с нас като зададете въпрос чрез нашата форма за запитвания, по имейл или директно по телефона.

Свържете се с нас