SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За нас

Визия и ценности

Визия и ценности

Всяко дете има семейство и расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Всяко дете има семейство

Семейството е сърцевината на обществото. В едно семейство всяко дете е защитено и изпитва чувство на принадлежност към него. Тук детето научава ценности, споделя отговорности и формира връзки за цял живот. Семейната среда дава на децата солидна основа, върху която да изградят своя живот.

Всяко дете расте в среда на любов

Чрез любов и привързаност се лекуват емоционални рани и се изгражда доверие. Децата се научават да се доверяват и да вярват на себе си и на други. При наличие на увереност в себе си, всяко дете може да осъзнае и осъществи своя потенциал.

Всяко дете расте в среда на уважение

Гласът на всяко дете се чува и се възприема сериозно. Децата участват във взимането на решения, които влияят върху живота им и са направлявани да заемат водеща роля в собственото си развитие. Детето израства в среда на уважение и собствено достойнство като ценен член на своето семейство и общество.

Всяко дете расте в среда на сигурност

Децата са защитени от малтретиране, изоставяне и експлоатация и са закриляни по време на природни бедствия и война. Децата получават подслон, храна, медицински грижи и образование.

Това са основните изисквания за стабилно развитие на всички деца.