SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За нас

Екип

Екип

Програма “SOS Детско селище София – Перник”

Предоставя комплекс от социални услуги за деца и семейства в риск в София, Перник, Брезник.

Научете повече

Програма “SOS Детско селище Велико Търново – Габрово – Трявна”

Предоставя комплекс от социални услуги за деца и семейства в риск във Велико Търново, Габрово, Трявна.

Научете повече

Програмен екип

Програмният екип извършва стратегическо планиране на програмната дейност, разработва нови проекти и следи за качеството на работата.

Вижте повече

Управителен съвет

Управителният съвет на Сдружението утвърждава стратегическите цели, визията и мисията на Сдружението и гарантира правилната им практическа реализация.

Вижте повече