Екип -SOS Детски селища България

SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За нас

Екип

Екип

Управителен съвет

Управителният съвет на Сдружението утвърждава стратегическите цели, визията и мисията на Сдружението и гарантира правилната им практическа реализация.

Вижте повече

Национален ръководен екип

Националният ръководен екип, управляван от Националния изпълнителен директор разработва стратегическите насоки за развитие на организацията и гарантира практическата им реализация.

Научете още

Програмен екип

Програмният екип извършва стратегическо планиране на програмната дейност, разработва нови проекти и следи за качеството на работата.

Вижте повече