SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Подкрепете дете

Дарете онлайн

Дарете онлайн

С Вашата подкрепа се грижим за над 500 деца и младежи:

  • Децата в нашите SOS приемни семейства, интгегрирани в София и Перник
  • Децата в нашите SOS приемни семейства от детското селище в Трявна
  • Младежите от SOS младежките ни домове в София и Велико Търново
  • Младежите, които подкрепяме чрез Програмата ни „Начало на самостоятелен живот“
  • Децата, които са в риск да загубят грижата на своите семейства и които подкрепяме чрез SOS центровете ни за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново и Габрово

Дари с ePay

Можете да помогнете, като направите еднократно дарение с профил в ePay.bg или с банкова карта, без да сте регистриран в ePay.

Дари сега

Дари с PayPal

Можете да помогнете, като направите еднократно дарение с акаунт в PayPal или без регистрация с вашата банкова карта.

Дари сега

 

 

Станете SOS приятел с редовни месечни дарения

Сдружение SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа и деца в риск да загубят грижата на своите родители.

Имате въпрос? Свържете се с нас!

Никола Станчев

Експерт набиране на средства - онлайн кампании

+359 2 818 49 39 или +359 884 221 411

nikola.stanchev@sosbg.org