SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Подкрепете дете

Нашите банкови сметки

Нашите банкови сметки

Обединена българска банка АД

В лева (BGN): BG76RZBB91551060353913
В евро (EUR): BG64RZBB91551460353902
В долари (USD): BG12RZBB91551160353917

Банка ДСК ЕАД

В лева (BGN): BG37STSA93000020393383