SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За нас

Контакти

Контакти

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Национален офис

Сдружение „SOS Детски селища България“
ул. „Паскал Тодоров“ №8А
София, 1618 

Имейл: office@sosbg.org

Телефони

Социални услуги и проекти: +359 (2) 818 49 43

Фондонабиране корпоративни партньорства: +359 (2) 818 49 33

Фондонабиране индивидуални дарители: 0885 999 531

Човешки ресурси: +359 (2) 818 49 36

Финанси и счетоводство: +359 (2) 818 49 34

Комуникации и връзки с обществеността: +359 (2) 818 49 40 / +359 (2) 818 49 45


 

Програма “SOS Детско селище София – Перник”

Мариян Дянков
Директор Програма “SOS Детско селище София – Перник”

Телефон: 0888731376
Имейл: mariyan.dyankov@sosbg.org


Програма “SOS Детско селище Велико Търново – Габрово – Трявна“

Иван Христофоров
Директор Програма “SOS Детско селище Велико Търново – Габрово – Трявна“

Телефон: 0879532887
Имейл: ivan.hristoforov@sosbg.org

X