SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Консултант привличане на дарители

Консултант привличане на дарители

Чрез Вас една добра идея би могла да намери много приятели

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 135 страни по света.
В България Сдружението започва дейността си през 1990 г.

В продължение на повече от четвърт век SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага семеен тип грижа и подкрепа на семейството и активно се застъпва за правата на децата и младежите.

 

Консултант привличане на дарители за “SOS Детски селища България” за гр. София
Вие сте амбициозна, позитивна личност, притежавате добри комуникативни умения и установявате лесно контакт с различни хора.

Интересувате се от социални каузи, грижата за децата ви вълнува и сте готови да работите и дадете своя принос за тяхното щастие.
Станете КОНСУЛТАНТ ПРИВЛИЧАНЕ НА ДАРИТЕЛИ и стартирайте своята социална кариера!

 

Основни задължения :

Търсене и привличане на физически лица и малки фирми за дарители на “SOS Детски селища България” 
Консултиране на потенциални дарители за начините на сътрудничество със “SOS Детски селища България” 

Изисквания за заемане на длъжността:

Опит в директните продажби
Много добри комуникативни способности
Ориентация към постигане на поставените цели
Позитивно отношение и постоянство
Умения за убеждаване на различен тип клиенти

Завършено средно образование /Висше образование свързано с продажби и маркетинг ще се смята за предимство

 

Какво предлагаме?

Възможност да станете част от една от най-големите неправителствени сдружения с международно ноу-хау в грижата за деца.

Начално обучение, свързано с професионалното ви развитие;

Твърдо възнаграждение и бонуси, обвързани с постигнатите резултати

Възможност да допринасяте за социална кауза.

Възможност да работите дистанционно.

Възможност да работите на гъвкаво работно време

 

Какво ще очакваме от Вас?

Да се срещате и разговаряте с потенциални дарители ( SOS Приятели) на избрани от вас локации;

Да постигате заложените цели;

Да бъдете мотивиран и отговорен към поетите ангажименти.

Да имате възможност за започване веднага

 

Ако проявявате интерес, моля изпратете мотивационно писмо и актуална автобиография на български език  на e-mail адрес: Lachezar.Dumanov@sosbg.org. Предоставените от Вас данни ще бъдат разгледани конфиденциално.

Само избраните кандидати ще бъдат поканени на интервю

Моля, при кандидатстване за работа да представяте само следните лични данни: имена, е-мейл адрес и телефон. Тези данни са необходими за осъществяване на контакт с Вас, както и евентуално във връзка с подготовка на проект на трудов договор, предлагане на оферта и други подобни преддоговорни отношения. Уведомяваме Ви, че всеки носител на непотребни лични данни ще се третира по начин, че те да не могат да се обработват непозволено.

X