SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Сдружение SOS Детски селища България обявява конкурс за оценител за външно оценяване на качеството на предоставяните социални услуги от ЦОП „Шанс”

29/07/2020 – Сдружение SOS Детски селища България обявява конкурс за  оценител за  външно оценяване на качеството на предоставяните социални услуги от ЦОП „Шанс” и въздействието им върху общността на гр. София. В конкурса могат да участват организации или експерти, които отговарят на изискванията, посочени в Техническото задание.

Краен срок за подаване на предложения 25 август 2020г.

Лице за контакт:  Нина Тодорова, съветник,

 nina.todorova@sosbg.org  

телефон: 0888977186

X