SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Проект Заедно – Първа среща на Младежки консултативен съвет

03/02/2023 – Тази седмица в рамките на два дни, се състоя първата среща на Младежкия консултативен съвет по Проект Заедно. В него участваха младежи от SOS Семейни домове Велико Търново, София и Габрово.

Първата част на Съвета, се проведе в центъра на София, в СОХО, където в рамките на няколко часа, екипът ни запозна младежите с целите на Проекта. Беше изведена и тяхната роля като младежки експерти в съвета и бъдещи обучители на връстници на тема Детско и младежко участие във взимането на решения, свързани с техния живот.

Заедно си припомнихме периода на Ковид-мерките, когато бяхме затворени вкъщи, а учебните занятия се провеждаха в онлайн среда. Използвайки метода Мозъчна атака (brainstorming), младежите изведоха положителните и отрицателните страни от този период. Чрез Kahoot състезание, проверихме знанията на групата, относно правата на децата, международните документи, които ги регламентират, както и какво включва детското и младежко участие във вземането на решения на местно и национално ниво.

Срещата на Младежкия консултативен съвет премина в добро, ведро и позитивно настроение. Имахме време и за разходка в центъра, посещение на музей и вечеря в столичен ресторант, в която младежите от различните SOS Семейни домове имаха възможност да се опознаят и сприятелят.

На следващия ден, в SOS Детско селище Дрен, младежите участваха в Арт ателие. На керамични плочки, използвайки техниката „Сграфито“, те изразиха своята интерпретация на зададената им тема – Заедно или как те разбират заедността.

Последната сесия на Младежкия съвет премина в запознаване с дейностите на Сдружение SOS Детски селища България за осигуряване на подслон и подкрепа на украинските бежанци от Ръководителя на проекта – Олег Терзи. Младежите зададоха своите въпроси за бежанците и войната в Украйна.

Накрая, младежите си пожелаха до скоро виждане и изразиха желание да са заедно отново и за втората среща на Младежкия консултативен съвет през месец април.