SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Дава насоки при определяне на  приоритетите за развитие на стратегиите на Сдружението в областта застъпничество за правата на детето. Създава партньорства и участва в застъпнически инициативи на местни организации и мрежи.

X