SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Участва в разработването  стратегиите за развитие на Сдружението  в сферата на социалните услуги за деца и семейства и гарантира прилагането им в регион  София – Перник, като по този начин допринася за развитието на  устойчива и съобразена с потребностите на целевата група социална система.

X