SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Новини

Новини

Новини

SOS Детски селища България обявява задание за изработване на Мултимедийна образователна програма за превенция трафика на деца за сексуална експлоатация по проект „Светулка“

понеделник, 23 април 2018

SOS Детски селища България търси експерти за разработване на Мултимедийна образователна програма за обучение на деца (10-14 години) по проект „Светулка“ за превенция на трафика с деца. Образователната програма е за ученици от 4 до 8 клас и цели да ги запознае с трафика на деца, последиците от него, начините и причините децата да стават жертви на трафик, както и с начините за предпазване. Вижте още

SOS Детски селища България търси експерти за разработване на Мултимедийна образователна програма за обучение на деца (10-14 години) по проект „Светулка“ за превенция на трафика с деца. Образователната програма е за ученици от 4 до 8 клас и цели да ги запознае с трафика на деца, последиците от него, начините и причините децата да стават жертви на трафик, както и с начините за предпазване. Вижте още

„Да опазим природата чиста“ – ден трети от тридневните уъркшопове за деца по случай 22 април, световен Ден на Земята

петък, 20 април 2018

На 4 април в SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Габрово 14 малчугани грабнаха ножици и конци, за да се почувстват като истински дизайнери на костюми от рециклирани материали. Техните творения се отличават от останалите стандартни дрехи с това, че са изработени от предмети, които вече не са ни от полза. Инициативата цели да възпитава у децата навици за опазване чистотата на природата още от ранна детска възраст. Вижте още

На 4 април в SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Габрово 14 малчугани грабнаха ножици и конци, за да се почувстват като истински дизайнери на костюми от рециклирани материали. Техните творения се отличават от останалите стандартни дрехи с това, че са изработени от предмети, които вече не са ни от полза. Инициативата цели да възпитава у децата навици за опазване чистотата на природата още от ранна детска възраст. Вижте още

„Да опазим природата чиста“ – ден втори от тридневните уъркшопове за деца по случай 22 април, световен Ден на Земята

четвъртък, 19 април 2018

На 3 април 29 деца, придружени от своите родители, клиенти на SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Габрово, посетиха регионалното депо за отпадъци в града. Там инж. Даниела Димитрова ги запозна с екологосъобразното управление на неопасните отпадъци (битови, производствени и строителни). Децата имаха възможност да се запознаят отблизо с пътя на отпадъците след транспортирането им там. Инициативата цели да възпитава у децата навици за опазване чистотата на природата още от ранна детска възраст. Вижте още

На 3 април 29 деца, придружени от своите родители, клиенти на SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Габрово, посетиха регионалното депо за отпадъци в града. Там инж. Даниела Димитрова ги запозна с екологосъобразното управление на неопасните отпадъци (битови, производствени и строителни). Децата имаха възможност да се запознаят отблизо с пътя на отпадъците след транспортирането им там. Инициативата цели да възпитава у децата навици за опазване чистотата на природата още от ранна детска възраст. Вижте още

„Да опазим природата чиста“ – ден първи от тридневните уъркшопове за деца по случай 22 април, световен Ден на Земята

сряда, 18 април 2018

На 2 април, през пролетната ваканция на децата, SOS Центърът ни за обществена подкрепа в Габрово сформира „Екопатрул“ от 18 млади доброволци за почистване на междублоковото пространство. Децата бяха разделени на три групи и имаха задача да заснемат новообразувани, нерегламентирани сметища в близост до техните домове. Вижте още

На 2 април, през пролетната ваканция на децата, SOS Центърът ни за обществена подкрепа в Габрово сформира „Екопатрул“ от 18 млади доброволци за почистване на междублоковото пространство. Децата бяха разделени на три групи и имаха задача да заснемат новообразувани, нерегламентирани сметища в близост до техните домове. Вижте още

СДРУЖЕНИЕ SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ СЪТРУДНИК, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – ВЪЗПИТАТЕЛ

сряда, 18 април 2018

Сдружение SOS Детски селища България търси да назначи Сътрудник, социални дейности - Възпитател. В случай, че проявявате интерес запознайте се с приложената обява. Вижте още

Сдружение SOS Детски селища България търси да назначи Сътрудник, социални дейности - Възпитател. В случай, че проявявате интерес запознайте се с приложената обява. Вижте още

Призив за действие нито едно дете да не бъде изоставено

вторник, 17 април 2018

През 2019 г. ще се навършат 20 г. от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, както и 10 г. от създаването на Насоките за алтернативна грижа за деца. Във връзка с тези две годишнини група неправителствени организации, Международната организация SOS Детски селища, Better Care Network (BCN), International Social Service (ISS), експерта по алтернативна грижа Nigel Cantwell, фокусирани върху подобряване ситуацията на деца от най-уязвимите групи, създадоха Отворено писмо, което е насочено към членовете на Общото събрание на ООН. Вижте още

През 2019 г. ще се навършат 20 г. от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, както и 10 г. от създаването на Насоките за алтернативна грижа за деца. Във връзка с тези две годишнини група неправителствени организации, Международната организация SOS Детски селища, Better Care Network (BCN), International Social Service (ISS), експерта по алтернативна грижа Nigel Cantwell, фокусирани върху подобряване ситуацията на деца от най-уязвимите групи, създадоха Отворено писмо, което е насочено към членовете на Общото събрание на ООН. Вижте още

Здрави зъби – сияйна усмивка

понеделник, 16 април 2018

Екипът на SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Габрово организира информационна среща на тема „Здрави зъби - сияйна усмивка“ за деца и родители, ползватели на социални услуги по проект „Шанс да останеш в собственото си семейство“. Вижте още

Здрави зъби – сияйна усмивка

понеделник, 16 април 2018

Екипът на SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Габрово организира информационна среща на тема „Здрави зъби - сияйна усмивка“ за деца и родители, ползватели на социални услуги по проект „Шанс да останеш в собственото си семейство“. Вижте още

SOS Детски селища България търси да назначи НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

петък, 13 април 2018

SOS Детски селища България търси да назначи НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР. В случай, че проявявате интерес запознайте се с приложената обява. Вижте още

SOS Детски селища България търси да назначи НАЦИОНАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР. В случай, че проявявате интерес запознайте се с приложената обява. Вижте още

SOS Детски селища България обявява задание за представително социологическо проучване и изработване на публикация

четвъртък, 12 април 2018

В края на 2017 г., Сдружение SOS Детски селища България започна работа по проект за застъпничество и подкрепа на напускащите и напусналите грижа в България - „От грижа към самостоятелност: права и потребности на младежите, напускащи и напуснали грижа в България от 14 до 29 годишна възраст“. Вижте още

В края на 2017 г., Сдружение SOS Детски селища България започна работа по проект за застъпничество и подкрепа на напускащите и напусналите грижа в България - „От грижа към самостоятелност: права и потребности на младежите, напускащи и напуснали грижа в България от 14 до 29 годишна възраст“. Вижте още

Великденското яйце с лика на Богородица и децата

сряда, 11 април 2018

Нели, дете от наше SOS приемно семейство в Перник, и съучениците й от професионалната гимназия по облекло и туризъм се включиха в изработката на Великденската украса на град Перник. Вижте още

Нели, дете от наше SOS приемно семейство в Перник, и съучениците й от професионалната гимназия по облекло и туризъм се включиха в изработката на Великденската украса на град Перник. Вижте още