SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Дари с SMS

Дари с SMS

Месечни дарения чрез SMS към кратък номер 1287

 

1.1. Регистрация:
Всеки желаещ може да се включи в програма SOS Приятел с месечно дарение през мобилен телефон на стойност 5 лв. За да стартира месечни дарения, SOS Приятелят следва да изпрати SMS с цифрата „5“ на кратък номер 1287. Тарифирането се извършва в момента на заявката.

След регистрация SOS Приятелят получава потвърждение чрез SMS с благодарствен текст, където ясно е изписан размерът на месечното дарение и информация за  прекратяване на месечните дарения по програма SOS Приятел.

 

1.2. Цени и стойност на дарението
Възможната стойност на абонамент за месечно дарение, направен чрез дарителски SMS, е 5 (пет) лв. без начислен ДДС. Върху стойността на SMS-а, с който се прави месечно дарение от абонат по договор за услуги с трите мобилни оператора не се начислява ДДС. Потребителите на предплатени услуги правят дарение на същата стойност (5 лв.), но върху стойността на SMS-а, с който се прави месечното дарение се начислява ДДС и крайната сума, дължима от такъв потребител е съответно 6 лв.

 

1.3.  Месечни дарения:
Всеки месец, използвайки MT (Mobile Terminated или Event Charge) механизъм, системата инициира тарифирането на сумите регистрирани от всеки SOS Приятел чрез изпращане на SMS (Renewal billing notification) до SOS Приятеля. По този начин SOS Приятелят винаги е информиран, кога е тарифиран и с каква сума.

 

1.4. Комуникация и отчетност към SOS Приятелите:
Чрез месечния SMS потребителите ще бъдат насочвани към уеб сайта на SOS Детски селища България или директно към месечния бюлетин, където да получат подробна информация за разходването на дарените средства и резултатите от кампаниите, илюстрирани с текстов, снимков и видео материал. SOS Детски селища България си запазва правото да се свързва със своите SOS Приятели за детайли по програмата.

 

1.5. Прекратяване на месечните дарения с SMS:
По всяко време SOS Приятелят има право да прекрати месечните си дарения, изпращайки текст „STOP” на кратък номер 1287 на цената на стандартен SMS според тарифния план на мобилния оператор.

 

*SOS ПРИЯТЕЛ е всеки, който дарява ежемесечни вноски, за да осигурим бъдеще за над 500 деца в риск, за които се грижи нашата организация. Те имат нужда от  постоянство и подкрепа всеки ден. 

X