SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Проект „Сигурна среда, успяващи деца“

Проект „Сигурна среда, успяващи деца“

През м. май 2021 стартирахме обучения и повече за тях можете да откриете в тази информационна брошура: TIP – National Training Brochure
Екипът на проекта разработи Ръководство за прилагане на подход за грижа за деца, съобразен с преживяна травма. Практическото ръководство можете да свалите оттук: Ръководство за прилагане на подход за грижа за деца при преживяна травма

Да припомним, че през м. април 2020 Сдружение SOS Детски селища започна изпълнението на нов проект „СИГУРНА СРЕДА, УСПЯВАЩИ ДЕЦА: Въвеждане в различните форми на алтернативна грижа на практики за работа с деца, съобразени с преживяна травма“. Целта на проекта е да представи и въведе подход за грижа в услугите за деца, съобразен с преживяната травма, така че децата и младите хора да бъдат по-добре подкрепени и да се увеличат възможностите за реализиране на техния потенциал.

Проектът е с продължителност 24 месеца (март 2020 – март 2022) и е финансиран от  Европейската комисия. Координатор и водещ на проекта е SOS-Kinderdorf International. Партньорските сдружения, в които ще се изпълнява проекта, са сдруженията SOS Детски селища в Белгия, България, Гърция, Хърватия, Унгария и Сърбия. Международен партньор е CELCIS, Великобритания https://www.celcis.org . Ето и линк към международната страница на проекта – https://www.sos-childrensvillages.org/trauma-informed-practices 

Всички деца, за които се е наложило поради различни причини да изживеят раздяла със своите родители, преживяват травма като емоционален отговор на тази раздяла, която ако не бъде изцелена, може да се превърне в сериозен риск за тяхното бъдещо развитие и израстване. Децата, които се настаняват в различни форми на алтернативна грижа, са се сблъскали с много трудности и стресови фактори като неглижиране, физическо или психическо насилие, емоционално пренебрегване или дори сексуално насилие. В повечето случаи децата, изведени от семействата си, не са получили достатъчно подкрепа от своите родители и близки, тъй като самите те са преживявали криза или са развили различни зависимости, болести или травми. Има и случаи, в които децата стават свидетели на домашно насилие, което също може да нанесе психични наранявания.

Ако професионалистите, които се грижат за деца, настанени в алтернативна грижа, не са достатъчно добре подготвени да работят с деца, преживяващи травма, и не обръщат достатъчно внимание на травматичната история на детето, те биха могли да изтълкуват погрешно реакцията срещу травмата като поведенчески трудности, изоставане в развитието, дефицит на внимание и хиперактивност, или друга „диагноза“. Децата, страдащи в резултат на травма, не могат напълно да се поддадат на интервенции, грижа и образование, докато не бъдат стабилизирани преди това, а травмата им – отработена.

Ето защо полагащите грижи и професионалистите, работещи с деца в алтернативна грижа, трябва да са наясно с понятието „травма“ – особено травма в развитието и последиците от нея, за да могат да посрещнат потребностите на децата и да им помогнат да се излекуват. Създаването на безопасна среда на грижата е една от важните стъпки към създаването на изпълнен с обич дом за всяко дете. Това е и целта на проекта.

Какво планираме да реализираме чрез проекта:

  • Разработване и въвеждане на Програма за електронно обучение с цел достигане до 1000 професионалисти от социалния, образователния, здравния и правосъдния сектор в Белгия, България, Хърватска, Гърция, Унгария и Сърбия.
  • Провеждане на тясно специализирани обучения за професионалисти, работещи с деца в грижа. Обученията ще включат между 500 и 600 професионалисти от системата за закрила на детето в Белгия, България, Хърватска, Гърция, Унгария и Сърбия.
  • Организационен процес на развитие с цел въвеждане на грижа, съобразена с преживяна травма, в 18 програми/организации, които предоставят алтернативна грижа на деца с цел да се постигне устойчива системна промяна.
  • Повишаване на информираността сред заинтересованите страни на Европейско и национално ниво по отношение на необходимостта и ползите от въвеждането на такъв подход за работа с деца в алтернативна грижа, така че да се постигне превенция и адекватен отговор на последствията от преживяно насилие и по този начин да се подобрят възможностите за успешна реализация на децата и младите хора.

 

 

X