SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Започнаха обученията на младежи по програма „Една крачка напред“

30/11/2022 – Започнаха обученията на младежите по програмата “Една крачка напред”, целта на която е чрез кариерно консултиране, фокусирани обучения, менторски програми и стажове да помогне за подобрение на уменията и намирането на желаната работа.

С активното съдействие на Робърт Желязков и неговите колеги от Фондация „Дари време“, в продължение на два месеца и половина ще се проведат серия от обучения, включващи теми като: офис пакет, бюджетиране, лични финанси, LinkedIn, перфектната автобиография, подготовка за интервю и кариерно развитие.

SOS Детски селища България е част от международния проект YouthCan! за трета поредна година. Всяка година се увеличава броят на младежите, които участват. Затова България беше определена в групата на „растящите държави“. 

„Дари Време“ предлага набор от курсове и услуги, като 100% от средствата се използват за каузите на фондацията. Тяхната цел е да предлагат висококачествени курсове и услуги на цени достъпни за всеки. 

„Включихме се в проекта на SOS Детски селища YouthCan! защото видяхме колко изключително полезна е тя за младежите“, коментират от фондацията. 

Повече за „Дари Време“

“Дари Време” е неправителствена организация със стопанска цел, създадена в гр. София през 2021 г. Нейната идея е всеки да може да дарява от времето си. Тяхната цел е да помагат на огромния брой хора в нужда.