SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

За празниците и децата

06/06/2023 – Весел, шарен и много емоционален беше 1 юни в SOS Детско селище Дрен. То за поредна година се превърна в детски оазис на щастието. Вратите му бяха отворени за всички деца от село Дрен, както и за децата от околните села и нашите приемни семейства от София и Перник. Разбира се, в празника взеха участие малките „Дренчета“, както и децата от украинските семейства, настани в селището.

За всички тях имаше множество ателиета с „отворени врати“ – ателие „Работа с глина“, ателие „Изработване на бижута“, ателие „Рисуване с тебешир“. За децата бяха организирани спортни и щафетни игри. Имаше танци и надуваем замък. И, разбира се, почерпка.

А вечерта децата, заедно с родителите си, се насладиха на интерактивен куклен театър по приказката „Дядовата ръкавичка“, малко след това последва и любителска прожекция на детски филм;

„Стараем се децата да се чувстват деца и то всеки ден, независимо къде се намират“, споделя Олег Терзи, ръководител на проекта за подкрепа на украинските семейства в SOS Детско селище Дрен. – „Благодарни сме на българската организация, че чрез помощта на международната организация SOS Детски селища, не позволи на децата на Украйна да забравят дори и за миг, че са деца.“

Откакто е започнал военният конфликт, организацията е подкрепила 123 украинци, бягащи от войната, от които 60 са деца.

В стремежа си да окаже трайно положително въздействие върху живота на украинските домакинства, SOS Детски селища заложи на цялостен подход, фокусиран върху децата и описан в индивидуален за всяко семейство план за подкрепа и интеграция. Екипът от професионалисти, подкрепящи семействата, работи систематично с цел да подпомогне възстановяването на бежанците от техните травматични преживявания.

Този многоизмерен подход включваше съображения за семейната динамика, емоционалното благополучие на децата и нуждите от различни образователни и социални услуги. Системната подкрепа бе реализирана чрез „малки стъпки“ като се започне от осигуряване на настаняване в сигурна и безопасна среда в детските селища на Сдружението в Дрен и Трявна, предоставяне на финансови и нехранителни пакети, осигуряване на достъп до здравеопазване, помощ за усвояване на българския език, подкрепа за достъп до Детска градина и училище, и не на последно място предлагане на психологическа помощ.

Докато семействата напредваха по своите планове, те получаваха постоянна подкрепа и в области като трудова заетост, професионално обучение, финансова стабилност – дейности, целящи достигане на устойчива независимост. В допълнение украинските бежанци биваха подкрепени да опознаят културата и нравите на местните общности.

В постоянни усилия за подпомагане на украинските бежанци в България, Сдружение SOS Детски селища е на прага на финалната фаза от програмата за подкрепа, насочена към интеграцията на майките и техните деца. Интеграционният план за всяко подкрепено домакинство бе внимателно изготвен и коригиран въз основа на редовни беседи и оценки със семействата. За постигане на самодостатъчност, семействата ще бъдат подкрепени при намирането на квартира в избран от тях град в България, ще получат подкрепа за смяна на личния си лекар, намирането на работа и регулярни консултации относно процеса на адаптация към тези нови обстоятелства. Този процес ще бъде съобразен с всички индивидуални особености на семействата, техните трудности, нужди и страхове. Екипът на програмата за подкрепа за украинските семейства се стреми да подкрепи благополучната интеграция в българското общество на всички желаещи домакинства, провеждайки различни информативни консултации с тях, с цел минимизиране на евентуални препятствия, с които децата и техните родители биха могли да се сблъскат. Разбира се, екипът ни ще продължи финансовата и психо-социалната подкрепа за период, съобразен с индивидуалните потребности на всяко семейство.

За семействата, които изразят желание да се върнат в Украйна, Сдружението има готовност да предостави необходимата, финансова подкрепа за пътни разходи и данни за контакт със съответните Центрове за подкрепа на SOS Детски селища Украйна, за да се гарантира безопасността и благосъстоянието на децата след завръщането им в родината.

За семействата, които обмислят преместване в друга европейска страна, SOS Детски селища България, ще улесни процеса като предостави насоки и подкрепа, включително планиране на безопасността, насочване към социални услуги на партньорски неправителствени организации и консултации относно процеса на преместване.