SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Търсим екип от специалисти оценители за SOS Консултативния ни център в Перник

23/09/2022 – Търсим екип от специалисти оценители. Те трябва да извършат цялостна оценка на дейността на SOS Консултативния ни център /ЦОП/ Перник.

SOS Консултативният ни център в Перник стартира дейността си през януари, 2008 г. В центъра се предоставят следните социални услугите:

  • Застъпничество и посредничество;
  • Информиране и консултиране;
  • Общностна работа;
  • Терапия и рехабилитация;
  • Обучение за придобиване на умения. В това число влизат психо-социално консултиране, консултации с психолог и логопед; групова работа за родители с цел развиване на родителския капацитет и споделяне на опит; групова работа за деца.

За нуждите на клиентите се предоставя подкрепа и съдействие за здравна помощ, юридически консултации, придружаване. Екипът подкрепя родителите в търсене на работа. Професионалистите от Центъра развиват изключително много общностната работа в близки до Перник населени места. Екипът се състои от петима специалисти: ръководител, съвместяващ функция и на социален работник, 1 социален работник,  2 психолози, логопед на граждански договор.

Прочетете повече