SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

startira-proekt-rodolyubie07/08/2017 – През месец юли в гр. Трявна стартира проект „Родолюбие“. Той е част от програмата за осмисляне на свободното време на децата през ваканцията. Децата от SOS приемните ни семейства от детското селище в Трявна, заедно с техни приятели от града, се включиха в него с голямо желание. Целта на проекта е да възпитава чувствo на национална гордост, достойнство и родолюбие.

Заниманията се провеждат в Попангеловата къща-музей. Проектът има различни модули, в рамките на които децата ще се запознаят с бита на българина, с въоръжението през Възраждането, както и с различните занаяти, упражняване през този период – кожарство, папукчийство, тъкачество, предачество и др.

Децата ще имат възможност сами да изработят различни материали от кожа, да направят питка, да мелят жито…

X