SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

SOS Детски селища България лансира платформа за онлайн обучение във връзка с участие на децата в обществените процеси

01/04/2024 г. – От 1-ви април започва нов отворен онлайн курс по „Пълноценно участие на деца и младежи в процеса на вземане на решения от обществено значение“.

Курсът е разработен от международен екип по проект „Заедно“: Партньорство с деца и младежи за по-добро реализиране на техните права при преодоляване на кризисни ситуации, като Ковид-19 и други извънредни обстоятелства.

Целта на настоящия курс е да предостави актуална информация на разработващите политики и на отговарящите за децата и младежите в социалните услуги как най-ефективно да подпомогнат отстояването на правата на децата и гарантирането на съблюдаването им в ежедневието. Това включва и задължението на възрастните да търсят и вземат предвид мнението на децата и младите хора при вземането на решения, засягащи живота им.

По време на курса участниците ще се запознаят със следното:

  • Ролята на децата и младежите като носители на права и на възрастните като носители на задължения. Значението на това за взаимодействието им с децата и младите хора в ежедневната работа.
  • Международни и европейски правни рамки и форуми за действие в областта на правата на децата и тяхното участие, както и свързаните с това задължения.
  • Често срещани ограничения и затруднения за пълноценно участие на децата (гледната точка на децата и възрастните).
  • Ползите и значението на участието, както за децата и младите хора, така и за държавата.
  • Какво представлява пълноценното участие на деца при разработване на национални политики (изисквания и примери от различни национални политики).
  • Практически инструменти и рамки за оценка и прилагане на практиките за участие на деца в представляваните от участниците организации или структури.
  • Как да се прилага и подобрява пълноценното участие на децата и младите хора в процеса на вземане на решения от обществено значение.
  • Важното значение на интегрирането на участието на децата в националните системи и процеси на вземане на решения от обществено значение.

Участието на деца и младежи в процеса по вземане на решения от личностно и обществено значение води до изграждане на отговорно гражданско общество и разработеният курс допринася именно за това.