SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Проект „Светулка – Освети мрака“ – впечатления, заключения и изводи

15/01/2020 – През август 2019 г. проект „Светулка – Освети мрака“ приключи своя първи етап с важни заключения и внушителна статистика. Дейностите по проекта бяха насочени в две посоки: от една страна, се обърнахме към децата в училище, за да се опитаме да повишим техните познания за трафика на деца и да ги научим как да го разпознават и как сами да се предпазват. От друга страна, насочихме усилия и към най-уязвимите групи деца – тези, които поради различни причини идват от или растат в нефункционални или разделени семейства. Обърнахме се към социалните работници, приемните семейства и други професионалисти, които работят с тях, и ги включихме в интензивно обучение на тема превенция трафика на деца. Проведохме такива обучения във всички 28 областни града, а общият брой на обучените специалисти е 536 души, като най-многобройна е групата на социалните работници – 186 души, следвана от тази на приемните родители – 133 души.

В партньорство с Ноу Хау център за алтернативни грижи към НБУ и Сдружение Рефлективно учене България бяха разработени две обучителни програми.

1) РЪКОВОДСТВО ЗА УЧИТЕЛИ ПО ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТРАФИКА НА ДЕЦА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ – предназначено за учители и класни ръководители за 4-7 клас. Ръководството има за цел да напътства и подкрепи учителите в процеса на запознаване на учениците от 4-7 клас, по подходящ  за тях начин с правата на детето и глобалния проблем за трафика на деца с цел сексуална експлоатация чрез 4 подробно разработени урока, посветени на ключови теми.

2) ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ,  РАБОТЕЩИ С ДЕЦА В РИСК НА ТЕМА: „ПРЕВЕНЦИЯ ТРАФИКА НА ДЕЦА ЗА СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ – предназначена за професионалисти от различни сфери или социални услуги, които работят с деца в риск или деца в грижа.

В 12 пилотно избрани училища от 12 града в България бяха организирани информационни срещи с класни ръководители на 4-7 клас за представяне на Ръководството за учители. Общият брой на учителите, които се включиха е 123-ма. В 6 от тези училища Ръководството и заниманията с деца бяха реализирани успешно.  

Ето какво споделиха няколко от класните ръководители, които пилотираха обучителната програма:

 • Това е може би най-добрият начин за информиране на децата. В уроците децата изразяваха свои мисли, чувства и мнения.
 • Част от нашите ученици се отглеждат от баба и дядо, тъй като родителите работят в чужбина. Налице е занижен родителски контрол. Добавяйки детската наивност и подценяване на рисковете, децата лесно могат да бъдат манипулирани.
 • Интересно е , че децата бяха чували за подобни неща, но смятаха, че лично те няма да попаднат в такава ситуация. Децата са твърде доверчиви.
 • Децата проявиха голям интерес към проведените занимания и уроци. Проявиха активност, изказваха мнение, споделяха преживявания – прочетени, чути или преразказани от техни приятели. К. и И., както и М. се превърнаха в герои от действителността в която живеем.
 • Учениците са най-активни, когато някой от тях припознае себе си или свой познат в някои от цитираните истории или ситуации. Учителят има достатъчно свобода да води успешно класа, а не да бъде скучен лектор.
 • Достъпно са обяснени непознати за учениците понятия, предложени са ресурси, които учителят и децата използват към съответните уроци, предложените казуси и видеоматериали са много полезни.
 • Тъй като не се отделя особено внимание на темата, смятам че е хубаво в училище да се повдигат такива въпроси и теми.
 • Децата бяха впечатлени от всички примери, които наблюдаваха и проявиха интерес към поднесената нова информация. Някои от тях споделиха, че вкъщи са потърсили отново филмите и са ги изгледали, откривайки нови моменти. Определено бяха направени изводи по темата трафик на деца, което всъщност бе цел на поредицата уроци.

А ето и какви бяха впечатленията на децата, които учиха и обсъждаха темата за трафика на деца:

Въпрос: Какво най-много ми хареса в заниманията?

 • Най-много ми хареса че, се учим как да реагираме в ситуации, които вероятността за попадане в трафик е много голяма.
 • Това, че ние имахме възможност да изкажем мнението си.
 • Научих защо да споделям с родителите си и как да се предпазя от трафикантите
 • Не доверявам на непознати личните си данни, да общувам само с познати и да не позволявам някой да ме манипулира
 • Вече разбрах колко е важно да се пазим
 • Внимателно да се използва мобилна техника, да не давам личните си данни, да не комуникирам с непознати.
 • Най-много ми хареса че, се учим как да реагираме в ситуации, които вероятността за попадане в трафик е много голяма.
 • Това, че имахме възможност да изкажем мнението си.
 • Научих защо да споделям с родителите си и как да се предпазя от трафикантите.
 • Разговора по тази тема. Според мен е много полезно.
 • Това е че проектът ни научава да бъдем по внимателни в интернет пространството.
 • Вече знам как да съм в безопасност в социалните мрежи.
 • Интересно ми е да говоря по темата

Oсновните изводи, които бихме могли да извлечем след работата ни по проект Светулка, са следните:

 • Професионалистите, които работят с деца в различни социални услуги, споделят, че би им било трудно да предразположат дете в рискова ситуация (или вече жертва) да сподели с тях, защото самите тях ги е страх от темата и трудно биха запазили самообладание. Споделят също, че имат нужда от обучение в разпознаване на нарушени граници, повишаване на родителския капацитет и как да се постигне или повиши доверителната връзка с детето.
 • Работещи в кризисни центрове споделят, че жертвите често нямат подходяща подкрепа и грижа след напускане на услугата. Реинтеграцията не винаги е успешен модел.
 • Работещите в социални услуги и приемните родители изпитват нужда от обучения на редица теми, свързани с грижата за деца, подходи към „трудни“ деца и родители.
 • Запознаването на деца в училище с темата за трафика на деца се доказа като изключително полезна инициатива, предизвикваща активни дискусии сред децата.
 • В днешния динамичен, технологичен и забързан свят децата трябва да бъдат запознавани със съвременните и съвсем реални опасности, колкото и трудни за възприемане да са те.

Проект „Светулка-Освети мрака“ ще продължи своите дейности и през 2020 година, предлагайки обучения на различни теми, свързани с превенцията на трафика на деца за сексуална експлоатация. Екипът на проекта може да организира обучения и по индивидуална заявка, по тема, която е идентифицирана като необходима.

Ръководството за учители е налично за свободно използване напълно безплатно на www.sos-svetulka.net  При заявено желание от всяко учебно заведение екипът на проекта е на разположение за лично посещение и всякакви разяснения и подкрепа при реализирането на заниманията с деца по Ръководството.

X