SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Приключиха онлайн финансовите уроци, които 16 служители-доброволци на Банка ДСК проведоха за младежите от SOS Детски селища

03/02/2022 – Приключиха онлайн обученията, които служители на Банка ДСК подготвиха и проведоха за младежи от SOS Младежките ни домове в София и Велико Търново, младежи, които подкрепяме чрез програмата ни „Начало на самостоятелен живот“, както и младежи от Пловдив и Стара Загора, които подкрепяме чрез проекта ни „Пътеки към свободата“.

Обученията, които обхващаха две основни теми: финансова грамотност и моята първа работа, имаха за цел да повишат финансовата грамотност на младите хора и да ги направят по-самостоятелни. А ето и с какви впечатления останаха младежите:

„Участвах във всички обучения. Беше наистина интересно. И увличащо. Допълних си много мои знания. Най-ми хареса темата за банкирането. За изготвянето на CV и мотивационно писмо най-накрая имам чувството, че мога сама да се справя. Сякаш имам повече самочувствие на знаеща и можеща. Мисля си, обаче, за хората, които бяха водещи на модулите – как свободно говорят и им личи, че знаят това, за което говорят. Искам още да контактувам с тях“, споделя 18-годишната Виктория.

„Най-интересни ми бяха обученията за кредитите и за картите – дебитни и кредитни. Чувал бях, но много неща ми се изясниха след сесиите. Благодарен съм, че имах възможност да участвам в такова обучение. В началото си мислех, че ще е като някои други обучения – безинтересни, от които само госпожите разбират за какво става дума. Но в крайна сметка всичко ново беше обяснено ясно и разбрано, точно като за нас, които за първи път чуваме за осигуровки, за различните видове власт, за гражданския и трудов договор и т.н. По другите теми знаех предварително някои неща, но повечето неясноти ми се запълниха, докато слушах. Много хубаво са обяснени термини и конкретни действия, които трябва да се извършат. Участието в това обучение ме прави по-информиран, а информираността ми дава сигурност“, коментира 16-годишният Михаил.

„Темите бяха разнообразни; някои по-близки до нас, някои – не толкова. Но от всяка си взех по нещо. Не съм предполагал, че има толкова полезни за нас неща, а ние не сме ги знаели! Пропуснал съм само две сесии. За мен наистина важна и полезна беше темата за издаване на дебитна карта и мобилно банкиране. Благодарен съм, че имах възможност да се запозная с тази тема. Това ме прави по-ориентиран и сигурен“, допълва 18-годишният Мариян.

Поредицата от срещи, тип финансови уроци, между служители на банката-доброволци и младежите е част от активностите, с които Банка ДСК и сдружение SOS Детски селища отбелязаха 10-годишното си партньорство. 

„Нямаме думи, с които да изразим благодарността си към Банка ДСК, която вече 10 години стои плътно зад SOS каузата. Инициативата с онлайн обученията постави партньорството ни на нова плоскост – тази на личната ангажираност. Това е нещо изключително важно за нас, за което дори няма финансово измерение“, споделя Валерия Георгиева, Национален изпълнителен директор на SOS Детски селища.

„Банка ДСК винаги се е стремяла освен към лидерска позиция на банковия пазар и към това да е сред първите със своята социална и обществена ангажираност. Беше изключително удоволствие за мен и колегите от екипа да споделим своите знания, опит, преживявания на тепърва прохождащите вече самостоятелно в живота, младежи от SOS Детски селища. Искрено се надявам инициативата да продължи, защото е полезна и носи приемственост, подава ръка, помага. Едно от най-приятните усещания в живота е оказаната помощ, приносът за позитивно усещане да си спомогнал за развитието на млади хора, да си ги насърчил, да си предизвикал мечтите в тях, които тепърва ще се стремят да постигнат, да си вдъхнал увереност и съпричастност. Радвам се, че Банка ДСК, следвайки един от основните си принципи „Банка като хората“, дава възможност и за собственото им развитие в банковата сфера чрез Стажантската програма. Даваме добър пример и ще се радвам инициативата да се разгръща и прегръща от други компании и организации. Да подадем ръка на тези млади хора е инвестиция в бъдещето им.“ – споделя Сияна Гарболино, началник на управление „Правно“ в Банка ДСК.

Целта на проекта „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“ е да овласти 210 младежа, които напускат различни форми на алтернативна грижа, успешно да започнат самостоятелен живот чрез предоставяне на иновативна нова услуга – „Подкрепа за самостоятелен живот“. Подкрепата, от която младите хора се възползват, се осъществява чрез индивидуализиран пакет подкрепящи дейности и услуги. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

X