SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Посещение до Развлекателен парк „Леденика”

 08/09/2020 – Ентусиазмът е заразително усещане, особено осезаем сред младежите и девойките от SOS Младежките ни домове „Приятели“ и „Мечтатели“ в София. Въпреки настоящата ситуация и наложените ограничения, децата не губят искрата в себе си и на 14 август посетиха Врачанския Балкан и една от най-красивите ни пещери.

По пътя си към пещерата Леденика, младежите преминаха през приказния и величествен проход „Вратцата”, виещ се край ждрелото на река Лева. От придружаващия ги дежурен възпитател младежите научиха, че заобикалящите ги отвесни скали на прохода са най-високите на Балканския полуостров и се смятат за един от най-популярните алпийски обекти в България.

Децата имаха възможността да се разходят спокойно из развлекателния парк „Леденика”. В пещерата имаха екскурзовод, който на свой ред им разказа: откъде идва името на пещерата (поради натрупването в „Преддверието“ и „Малката зала“, на големи прозрачни и млечнобели маси лед през зимния сезон); за какво е ползвана в миналото (овчари са я използвали, за да съхраняват вътре овчето мляко и др.) На децата им беше интересно да научат, че само в пещера Леденика може да се види насекомото Леденикус или Светломразец.

Младежите имаха възможност да разгледат разнообразните и богати форми на сталактити, сталагмити и сталактони в пещерата. Групата премина през всичките десет зали и изслуша с интерес разказа на екскурзоводът. На „Езерото на желанията” всеки си пожела по нещо. Екскурзията приключи с хубав обяд в град Враца. Уморени, но доволни младежите и девойките се прибраха в София.

 

 

X