SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

По трудните пътеки на възпитанието

02/11/2023 – Колко е трудно половото възпитание на подрастващите? Колко родителите на подрастващите са готови да отговорят адекватно на детските въпроси? Колко е трудно на специалистите от детските градини да бъдат между родители и деца?

Нашият Мобилен център за полово образование и култура във В. Търново  „завъртя“ целия октомври през тази тема. Ето и част от резултатите:

Тридесет деца от  големите  групи на Детска градина „Здравец“ в старата столица имаха серия от мини-тренинги „Моето тяло-добро и лошо докосване“ и „Откъде идват бебетата“. Екипът подготви специални цветни табла с частите на детското тяло. Онова, което не изненада нашите колеги, е вече известно – децата нямат думи за половите органи. Темата се очертава като тема табу още в ранната възраст. Извън това – малчуганите с лекота и интерес усвояват нови правила – никой няма право да ги докосва под бельото, областта под бельото е специална и трябва да се отнасяме към нея внимателно.

Петнадесет са специалистите от Детска градина „Соня“, участвали в групово занятие „Полово образование на най-малките от 4 до 6 години“. Мозъчната атака изведе проблеми , свързани с начина, по който на децата се представя информация за пола и половото възпитание, страхът на родителите да наричат половите органи с подходящите думи, страхът тази информация да не разврати детето или да не му навреди по някакъв начин. Екипът ни представи основни съвети за родители и специалисти, свързани с детското развитие, ефективни и полезни практики за провеждане на полово възпитание в дома и детската градина. В края, част от  специалистите споделиха своето убеждение, че на децата трябва да се предоставя информация тогава, когато те са питали за нея. Остава сравнително високо притеснението, че ранното полово възпитание има и лоша функция.

Шестнадесет родители участваха в три семинара за родители на деца от три различни възрастови групи. Интересът към събитията беше слаб, очевидно все още това е тема-табу за родителите. Тези, които дойдоха, бяха активни и търсещи информация. Споделяха лични преживявания и проблеми. Обсъдени бяха теми като детското самозадоволяване и детските генитални игри; гледането на порно; ситуации, в които е подходящо и неподходящо да се започне с половата култура и възпитание; как да обясним на най-малките от къде идват бебетата; кога е рано или кога е късно за първия полов контакт и други теми и въпроси. Екипът ни често връщаше участниците в тяхното детство,  за да усетят колко е трудно да стъпваш за пръв път в сферата на интимността.

Водещите Иванина Анчева и Надежда Попова преведоха участниците от раждането на детето до навлизането в пубертета, като посочваха важните крайпътни знаци, които гарантират израстване на отговорен и надежден възрастен с ефективен и щастлив интимен живот.

Оказва се трудно е. Все още.

Важно е, че вървим по верния път. С точните, обучени хора и ПЪТЕВОДИТЕЛ в света на половото възпитание и култура.

 

Албена Добрева

Управител SOS Консултативен център „Светулка“, Велико Търново