SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Първа среща на Детския експертен съвет

12/12/2022 – През изминалата събота в SOS Детско селище Трявна се състоя първата среща на Детския експертен съвет по Проект „Заедно“. В него участваха деца от приемните ни семейства в SOS Детско селище Трявна и от София, както и от ЦНСТ II, ул.“Цветарска“ Велико Търново.

В рамките на няколко учебни часа екипът ни запозна децата с целите на проекта и тяхната роля като детски експерти в съвета. За децата бе организирано Kahoot състезание, свързано с детското участие и правата на децата. Припомнихме си с тях периода на ковид мерките, когато бяха затворени, а обучението им се провеждаше в онлайн среда. С децата бяха изведени положителните и отрицателните според тях страни на този период, след което по групи и чрез много рисуване децата изразиха посланията си към своите връстници.

Срещата на Детския експертен съвет премина в добро, ведро и позитивно настроение. Децата имаха възможност да общуват, да изразяват своето мнение свободно по обсъжданите теми, да научат повече за детското участие и правата на децата. Времето на тази среща се оказа напълно достатъчно да се завържат нови запознанства, като на изпроводяк всички си пожелаха до скоро виждане отново през следващата година. Признаха си, че очакват с нетърпение втората среща на Детския експертен съвет.