SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Обучение на кандидат-осиновители

sos family

11/01/2019 – В периода от 24-ти до 31-ви януари 2019 г. в SOS Центъра ни за обществена подкрепа „Шанс“ в София ще се проведе обучение на кандидат-осиновители в група. Обучението е с продължителност 50 учебни часа разпределени в пет работни дни и представлява част от процедурата по оценка за вписване на кандидатите в националния регистър на кандидат-осиновители

Цели и задачи на обучението на кандидат-осиновители:

  • Запознаване със същността на осиновяването – правно-нормативни и психо-социални аспекти;
  • Запознаване със специфики в поведението на деца, преживели раздяла с биологичното семейство и деца отглеждани в специализирана институция;
  • Запознаване с особености в грижата за осиновено дете;
  • Запознаване с основни принципи и теоретични модели подпомагащи процеса на родителство;
  • Запознаване с особености в грижата за деца преживели насилие;
  • Запознаване с особености в грижата за деца с увреждане и/или хронично заболяване;
  • Предоставяне на защитено пространство за споделяне и дискусия по значими теми отнасящи се до процеса по осиновяване, отглеждане и възпитание на осиновено дете поставени от участниците;
  • Информиране относно начините за получаване на психо-социална подкрепа на семейството и детето в следосиновителния период.

 Прилаганите методи включват теоретични презентации, дискусии, работа по казуси от практиката, прожектиране на видео материали. Обучителният екип (психолог и социален работник) е с дългогодишен опит в работа с деца и семейства в т.ч. кандидат-осиновители и осиновители, осиновени деца на различна възраст. Обучителният курс ще се проведе в сградата на Центъра за обществена подкрепа „Шанс“: гр. София, кв. Христо Смирненски, ул. „Спътник“ № 4.

Заявки за обучението се приемат до 16.01.2019 г. след насочване от Отдел „Закрила на детето“ по местоживеене на кандидатите.

За допълнителна информация можете да се свържете с екипа на телефон 02/9815158 и на имейл адрес: boryana.rashkova@sosbg.org

X