SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Конференция „Готови за самостоятелност“

04/03/2010 – На 27 февруари в конферентния център на SOS Детско селище Трявна се проведе конференция на тема „Готови за самостоятелност“. Целта на конференцията беше да дискутира ролята на социалните работници в подготовката за напускане на грижа и периода на адаптация към самостоятелен живот на младежите.

В рамките на конференцията бяха представени добри практики и възможности за подкрепа на младежите, излизащи от грижа. Конференцията е част от застъпнически проект на SOS Детски селища България, насочен към подобряване на нормативната рамка, политиките и практиките, свързани с младежите, излизащи или излезли от грижа.

В конференцията взеха участие над 50 души от цялата страна, включително младежи, напускащи или напуснали грижа, държавни институции, общини, доставчици на социални услуги, приемни родители и експерти.

Конференцията започна с приветствие от страна на Иван Христофоров, Директор Програма SOS Детско селище В.Търново-Габрово-Трявна и Нина Тодорова, модератор на конференцията и Ръководител на Обучителен център към Сдружение SOS Детски селища България. Тя отбеляза, че „Осъществяването на правата на младите хора, напускащи алтернативна грижа, е наша отговорност“ и  представи  „Пътеки към свободата“ – нов проект, в рамките на който Сдружение SOS Детски селища България си поставя за цел да подкрепи 210 младежи. „Пътеки към свободата: Овластяване на младежи от алтернативна грижа да заживеят самостоятелно и пълноценно“ ще се изпълнява в рамките на 36 месеца и има финансова подкрепа в размер на 196 760 EUR, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Николай Златев, Ръководител Направление Социални дейности във „Фондация за социална промяна и включване“ представи добри практики и предизвикателства пред професионалистите, работещи с младежи над 18 годишна възраст. Марин Зарков, Ръководител на SOS Младежки домове София представи Програмата „Начало на самостоятелен живот“ и сподели как социалните работници могат да подкрепят младеж, след като е напуснал грижа. Радостина Панева, Съветник Развитие на програми към международната организация SOS Детски селища България, представи добри международни практики, фокусирани върху подкрепата на младежи, излизащи от грижа. Валя Марчева, приемен родител, сподели за трудностите пред приемните родители. Звездица Ковачева, Директор Програма „Обучения“ в „Институт за социални дейности и практики“ подчерта ролята и значимостта на социалните работници в процеса на излизане от грижа. Георги Богданов, Изпълнителен директор на „Национална мрежа за децата“ изтъкна ограниченията пред професионалистите, работещи в социалната среда.

Участниците в конференцията се обединиха около разбирането, че за да се подобрят шансовете за пълноценен самостоятелен живот на младите хора, напускащи и напуснали алтернативна формална грижа в България, е необходимо гражданските организации и държавните органи да работят заедно и в непрекъснат диалог за подобряване на нормативната рамка, политиките и практиките, свързани с младежите, излизащи или излезли от грижа.

X