SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Ключови умения и компетенции на бъдещето

15/11/2022 – На 10.11.2022 г. в гр. Велико Търново се проведе втори Младежки форум за диалог на тема „Ключови умения и компетенции на бъдещето“ по проект „RESKILL TO RESTART – Новите умения и трансформацията на пазара на труда“, реализиран от Институт за икономическа политика. Младежи и девойки от SOS Семейните ни домове във Велико Търново, Габрово и Програма „Начало на самостоятелен живот“ взеха участие във форума. 

Младите хора имаха възможност да дискутират актуалната тема за уменията и професиите на бъдещето с представители на ресорните национални и местни институции, бизнеса и младежки организации. Получиха актуална информация за възможностите, които Община Велико Търново предоставя за развитие на умения и компетенции. Кои са търсените професии в Общината и какви умения трябва да притежават, за да се реализират успешно на пазара на труда. Обмениха опит и идеи по темата с млади хора от други населени места. Подобриха своите умения и компетенции като работа в екип, аналитично и критично мислене, презентационни умения, комуникативност, креативност, гъвкавост, адаптивност и др. 

X