SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Клубът на приемния родител във Велико Търново стана на 1 година!

 

25/09/2019 – Клубът на приемния родител във Велико Търново стана на една година. Рожденият ден беше отпразнуван на 13 септември в двора на SOS Детско селище Трявна. В празненството се включиха деца и приемни родители от Велико Търново, Габрово и Трявна. Приветствени слова поднесоха Иван Христофоров, директор Програма SOS Детско селище В. Търново-Габрово-Трябва, Росица Димитрова,  директор „Социални дейности и здравеопазване“ във Велико Търново и Валерия Георгиева, Национален изпълнителен директор на Сдружение SOS Детски селища България. Сред гостите на празника бяха и представители на Pepco, корпоративен партньор на Сдружението.

За късмет и бъдещи успехи на клуба беше направен символичен прощъпулник. Албена Добрева, ръководител на SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Търново, търкулна питката – символ на хоризонталния модел на света, на семейното огнище, на благополучието. След питката, по опънато бяло платно, запълзяха всички деца от приемните семейства, а в другия край на платното ги очакваха кутии с подаръци.

Втората част от празника премина в състезателни семейни игри, а понеже денят беше изключително слънчев, имаше и конкурс за най-атрактивно изработена шапка. Приемните родители бяха единодушни: „Искаме пак! Идеята за съвместни игри ни допадна много, бихме участвали пак. Имахме нужда точно от такова общо събитие – да се видим, да се почувстваме общност“.

 В края на празника множество хелиеви балони полетяха към небето, отнасяйки желанията на децата и родителите високо, високо. Празникът завърши с почерпка за всички.