SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Групова работа по проект „Децата участват“ в град Брезник

01/04/2019 – На 21 март в град Брезник се проведе второто ателие за приемни родители и деца по проект „Децата участват“. Целта на ателието бе родителите и децата заедно да обсъждат и вземат важни решения, които касаят живота на децата в приемните семейства.

Ателието отново се водеше от Стефан Василкьов – педагог и Иван Китов –  психолог в SOS Центъра ни за обществена подкрепа в Перник. На децата и приемните родители бе представена презентация на тема „Децата участват“ със снимки от участията на деца от SOS приемните ни семейства в различни инициативи. Имаше и игри за комуникация, които предизвикаха много емоции. След разгорещени дискусии всички единодушно стигнаха до извода, че децата трябва да участват във вземането на решения.