SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Да съединим Дунава и Балкана

24/11/2023 – На 23 ноември в Русе се проведе среща и учредяване на Клуб на приемния родител. Щафетата бе подадена от екипа на SOS Консултативния ни център (Центъра ни за обществена подкрепа) „Светулка“ във Велико Търново.

Сред инициаторите беше Иван Христофоров – Директор Програма SOS Детско селище В. Търново – Габрово – Трявна. Той е пионер в приемната грижа, който сподели дългогодишния си опит, както и приноса на действащия вече пета година Клуб на приемния родител във Велико Търново.

Събитието се проведе с подкрепата на зам. кмет Хуманитарни дейности Енчо Енчев, зам. кмет Димитър Недев и Радостина Пейкова Началник отдел „Здравни дейности“. Гости от Велико Търново бяха Ася Панайотова, която е била приемен родител на 15 деца и Елена Семерджиева от ОЕПГ. Клубът на приемния родител е място за споделяне, взаимопощ, пространство, където да се срещнат със съмишленици, да обсъдят проблемите си и да съберат нови сили, за да продължат. Приемните родители споделиха какво за тях е приемната грижа – семейство, чудо, грижа, кауза, свързване, но и раздяла, геройство и желание да се справяш с трудностите, надежда и смисъл. Ударен беше звънецът от приемна майка, което е отгледала 21 приемни деца.