SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

130 000 лева събраха Сосиете Женерал Експресбанк и нейните клиенти в подкрепа на SOS Детски селища България

SOS Детски селища България и Сосиете Женерал Експресбанк27/03/2018 – Само три месеца след старта на партньорството между Сосиете Женерал Експресбанк и SOS Детски селища България, банката съвместно със своите клиенти и служители успя да събере и дари сумата от 130 000 лв. в подкрепа на деца в риск. 120 000 лв. са дарения на потребители през банкоматите на финансовата институция, а 10 000 лв. – допълнително дарение от банката в подкрепа на деца в неравностойно положение.

Съвместната кауза на Сосиете Женерал Експресбанк и SOS Детски селища България стартира през декември 2017 г. Новата функционалност на банкоматите на банката е разработена с безвъзмездното съдействие на БОРИКА и дава възможност за извършване на дарение от 1 лв..

Събраните средства, постъпили по сметка на SOS Детски селища България, ще бъдат изразходвани и за двете целеви групи, за които организацията полага грижа:

  • 140 деца, отглеждани в SOS приемни семейства, SOS младежки домове в София, Перник, Велико Търново, Габрово и SOS детско селище Трявна;
  • 263 деца, обхванати в програмите по подкрепа на семейството и превенция на раздялата – Центрове за обществена подкрепа в София, Перник, Велико Търново и Трявна.

Средствата ще покрият разнообразни разходи, като:

  • Психо-социални, логопедични и психологически консултации с цел преодоляване на стрес, повишаване на самооценката и себеутвърждаването на децата;
  • Психологически консултации и групова терапия с родители с цел осигуряване на по-добра грижа към децата;
  • Осигуряване на мобилни социални услуги на 100 семейства;
  • Осигуряване на образователни игри, енкицклопедии и арт материали, необходими за развитието на децата;
  • Посещения на театрални постановки и кинопрожекции;
  • Посещение на образователни екскурзии и извънкласни занимания за децата по изкуства и спорт;
  • Посещение на 110 деца на лагер през пролетната ваканция и на зелено училище.
  • Покриване на режийни разходи на децата за отопление, ел. енергия, вода и интернет за периода март – май 2018 г.

Радваме се, че имаме отдаден партньор в лицето на Сосиете Женерал Експресбанк и благодарим на всички клиенти и служители на банката, които дариха в подкрепа на SOS каузата. Така всички заедно даваме шанс за равен старт и щастливо детство на децата и младежите в риск,“, споделя Пламен Стоянов, национален изпълнителен директор на SOS Детски селища България.

Постижението донесе на банката награда „Най-значим корпоративен дарител за 2017“, на годишните награди „Едно семейство“ на SOS Детски селища България.

Проектът със SOS Детски селища България е част от политиката на Сосиете Женерал Експресбанк да подпомага деца в риск. През годините банката успешно е реализирала проекти с Карин Дом, Фондация „Подарете Книга“, Фондация „Изи Арт“ и авторският „Музей на колела“, който достига до над 40 000 деца и родители в различни градове в страната.

X