SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Сподели
Facebook LinkedIn Twitter Google+

 

ФОРМУЛЯР ЗА ДАРЕНИЕ

Дарителски банкови сметки на
SOS Детски селища България:
Обединена българска банка АД
IBAN:BG76RZBB91551060353913/лева/
ДСК ЕАД
IBAN:BG37STSA93000020393383/лева/
За повече информация: 
Бетина Стефанова
Експерт Корпоративни партньорства
0884 221 411
betina.stefanova@sosbg.org 
 
 
Сподели
Facebook LinkedIn Twitter Google+