SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.


     “Като следваме един от основните фокуси в политиката на Банка ДСК за корпоративна социална отговорност – ранно детско развитие, продължаваме ползотворното ни партньорство с SOS Детски селища България, с което ежегодно подпомагаме стотици български деца и младежи в риск. Изключително ценно е, че работим в перспектива – не само правим живота на тези млади хора по-добър в настоящето, но променяйки го, даваме положителен тласък на тяхното бъдеще, а това за нас е истинска привилегия.“ Тамаш Хак-Ковач, Председател на УС и Главен изпълнителен директор на Банка ДСК