КРАЕН СРОК ЗА ПОРЪЧКИ: 21-ви декември е последният ден за приемане на поръчки.

 

Купувайки тези Коледни картички Вие помагате на български деца, лишени от родителска грижа или в риск да я загубят.

Благодарение на Вашата подкрепа те ще могат да растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност.

За първи път ще откриете картички по рисунки на деца в SOS грижа, създадени с усмивка, надежда и любов.

Коледни картички – детски рисунки

Картички с добавено видео

#1 Сканирайте лицето на картичката с телефона си.
#2 Илюстрациите върху хартията оживяват и на екрана се появява скрит видео поздрав.
#3 С тези картички бъдете неповторими в поздрава си към Вашите клиенти и партньори.

Колекция Коледни картички

КАТАЛОГ ЕЛЕКТРОННИ КАРТИЧКИ

ОФЕРТА ЕЛЕКТРОННИ КАРТИЧКИ

 

*Разходите за доставка с куриер са за Ваша сметка.

**Към всички картички са включени пликове.

***Всички картички са двустранни, с размер 105/210 мм в прегънат вариант.

 

Моля, банкови преводи извършвайте по следната сметка:

Райфайзенбанк България ЕАД

IBAN: BG76RZBB91551060353913 (в лева)

Основание за плащане: Коледни картички 

Чрез продажбата на поздравителни картички на SOS Детски селища България се набират средства за хуманитарна дейност в обществена полза. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗДДС това е освободена от ДДС доставка и върху цената на картичките не се начислява ДДС. Нетният приход от продажбата на картички се използва в пълния си размер за покриване на текущите нужди на децата и приемните семейства в програмите на SOS Детски селища България.

 

КРАЕН СРОК ЗА ПОРЪЧКИ: 21-ви декември

 

За допълнителна информация:

Бетина Стефанова

Експерт Корпоративни партньорства

Мобилен: +359 (884) 221 411

betina.stefanova@sosbg.org