Купувайки тези Коледни картички Вие помагате на български деца, лишени от родителска грижа или в риск да я загубят. Благодарение на Вашата подкрепа те ще могат да растат в семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. 

При поръчка над 1000 броя картички получавате подарък фотоалбум „25 МИГА ОТ ДЕТСТВОТО“ – посветен на 25-ия юбилей на SOS Детско селище Трявна.

Картички с добавено видео

Когато сканирате лицето на картичката с телефона си, илюстрациите върху хартията оживяват, а на екрана се появява скрит видео поздрав. С тези картички ще бъдете уникални в поздрава си към Вашите клиенти и партньори.

Колекция „Ново“


Колекция „Класик“


Колекция „Промо“


 

*Разходите за доставка с куриер са за Ваша сметка.

*Всички картички са с включен в цената плик.

*Всички картички са двустранни, с размер 105мм/210мм в прегънат вариант.

Моля, преводите извършвайте по сметка:

Райфайзенбанк България ЕАД

В лева: BG76RZBB91551060353913

Основание за плащане: Коледни картички 

Чрез продажбата на поздравителни картички на SOS Детски селища България се набират средства за хуманитарна дейност в обществена полза. На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗДДС това е освободена от ДДС доставка и върху цената на картичките не се начислява ДДС. Нетният приход от продажбата на картички се използва в пълния си размер за покриване на текущите нужди на децата и приемните семейства в програмите на SOS Детски селища България.

 

За контакти:

ЛЮБОМИРА ПЕТРОВА

Национален офис

 

Тел.: +359 (2) 818 49 46 

Мобилен +359 (888) 760 339

lyubomira.petrova@sosbg.org