Christmas 2023

Christmas 2023

Сподели
Facebook LinkedIn Twitter Google+

Много деца в България биват изоставени, отхвърлени, малтретирани! Много семейства са на ръба на оцеляването и едва успяват да се погрижат за децата си! 

Има много деца, които се нуждаят от твоята помощ!

LP-size-05
LP-size-04
LP-size-02
LP-size-03
LP-size-05 LP-size-04 LP-size-02 LP-size-03

Вече 33 години SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за израстването на деца, лишени от родителска грижа. Активно работим със семейства в риск, за да прекъснем цикъла на неглижиране, насилие и изоставяне, подкрепяме ги в създаването на 
сигурна, стабилна и обгрижваща децата среда. 

Имаме нужда от вашата навременна подкрепа, за да продължаваме да помагаме!

Стани SOS Приятел с редовни месечни дарения. Стани част от най-голямото семейство на света!

Редовни, защото само така можем да полагаме грижа всеки ден. Твоята подкрепа е важна! 

 

КАК ПОМАГАМЕ

SOS СЕМЕЙНИ ДОМОВЕ

София, Габрово, В. Търново

Осигуряват дом и грижа за юноши и девойки на възраст между 14 и 18 години.

SOS КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

София, Перник, В. Търново, Габрово и Трявна

Оказват социална и психологическа помощ на деца и семействата в риск.

SOS МРЕЖА ОТ ПРИЕМНИ СЕМЕЙСТВА

София, Перник, Брезник, Трявна, В. Търново и Габрово

 

SOS ДЕТСКИ СЕЛИЩА В ТРЯВНА И ДРЕН

гр. Трявна и село Дрен

 

ПРОГРАМА „НАЧАЛО НА САМОСТОЯТЕЛЕН ЖИВОТ“

Основна форма на подкрепа за младежите, които са отглеждани в алтернативна грижа, живеят самостоятелно, работят или учат, но все още се нуждаят от подкрепа, за да се справят успешно в живота.

ПРИНОС


2191 семейства продължават да отглеждат децата си с наша помощ


60 000 деца са подпомогнати в рамките на наши проекти


3723 деца са подкрепени да не загубят семейството си

 

АБОНИРАЙ СЕ И НАУЧАВАЙ ИНТЕРЕСНИ НЕЩА ЗА ЖИВОТА НА ДЕЦАТА

Вече сте абониран за този бюлетин!

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

За какво се използват парите, които даряваме?

Средствата се изразходват за покриване разходите на децата, младежите и семействата в наша грижа.  

Повече информация как изразходваме средствата можете да получите от годишните ни доклади от предходните ходини, които са публикувани на сайта ни. 


Държавата не дава ли достатъчно пари?

Финансирането от държавните делегирани бюджета съставляват само 30% от общите разходи.


Какво всъщност правите? Как помагате?

Вече над 30 г. Сдружение SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитието и израстването на деца, останали без родителска грижа и деца в риск да загубят закрилата на своите родители. Предлагаме семеен тип грижа за деца в риск, както и подкрепа на семейството чрез: 

  • SOS Консултативните ни центрове в София, Перник, Велико Търново, Габрово и Трявна; 
  • Мрежа от SOS приемни семейства в Трявна, Габрово, Велико Търново,  София, Перник и Брезник; 
  • SOS Семейните ни домове в София, Велико Търново и Габрово; 
  • Програма „Начало на самостоятелен живот“; 
  • “SOS Детски селищa“ в Трявна и Дрен; 

Сподели
Facebook LinkedIn Twitter Google+