SOS Детски селища България е организация за социално развитие, която гарантира правото на всяко дете да има семейство и да расте в среда на любов, уважение и сигурност.

Какво правим

SOS Малки семейни домове

SOS Малки семейни домове

Малък семеен дом „Надежда“ – В.Търново за деца от 3 до 18 години  стартира като проект по програма ФАР – Деинституционализация, чрез предоставяне на услуги в общността за рискови групи. Проектът се реализира в партньорство с Община Велико Търново и създаде модел за грижа за деца в малък групов дом, който продължава дейността си като Център за настаняване от семеен тип. В Малък семеен дом „Надежда“ се грижим за 6 деца, разделени от семействата си от Велико Търново и областта.

Център за настаняване от семеен тип „Чардафон“ – Габрово е социална услуга, която Сдружението предоставя в партньорство с Община Габрово от 2015 г. Това е малък групов дом за 5 деца от 14 до 18 г., изведени от семейството си с цел закрила от Габрово и областта.