Общи условия за извършване на автоматични месечни дарения чрез Gate2Shop

Регистрацията за автоматични месечни дарения през системата на Gate2Shop се извършва на сайта на SOS Детски селища България. След избор на сума за месечно дарение и попълване на регистрационна форма, Дарителят се прехвърля на страницата на Gate2Shop. На нея Дарителят въвежда данни във всички задължителни полета и потвърждава първото си месечно дарение.

Автоматичните месечни дарения чрез Gate2Shopсе осъществяват с банкови карти Visa, VISA Electron и MasterCard без регистрация. Таксата за транзакция е за сметка на SOS Детски селища България.

С успешното потвърждение на първото си месечно дарение, Дарителят се съгласява системата на Gate2Shop да извършва автоматично месечно плащане към SOS Детски селища България, докато сам/а не избере да промени сумата или да го прекрати. Всяко следващо автоматично дарение ще бъде със същата стойност като първоначално избраното от Дарителя и ще се превежда на същата дата, на която е направено първото плащане от посочената банкова карта.

Дарителят може да промени сумата на месечното си дарение като се свърже с представител на SOS Детски селища България по телефон, е-мейл или поща. След това Дарителят може да направи нова регистрация с желаната от него сума, следвайки стъпките, описани по-горе. При изтичане валидността на банковата карта, Дарителят трябва отново да се регистрира с новоиздадената карта за автоматично месечно дарение в системата на Gate2Shop.

Дарителят може да прекрати месечните си дарения, като се свърже с представител на SOS Детски селища България по телефон, е-мейл или поща.

Автоматичните месечни дарения се извършват в съответствие с Общите условия за ползване на системата за онлайн разплащания на Gate2Shop.